Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe om prosessen rundt å søke refinansiering hos oss? Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål om hva som skjer etter du har sendt inn din søknad. Har du flere spørsmål er du velkommen til å kontakte oss. 

Read more


Person som sitter med et nettbrett ute i solen

Sjekk skattemeldingen - baksmell eller penger igjen?

Person som sitter med et nettbrett ute i solenHar du fått skattemeldingen? For noen føles nok dette litt som et tilfeldig lotto-spill hvor man har mulighet til å gå i minus. Mens for andre venter det ingen overraskelser her. Her er en liten sjekkliste for deg som ikke er av typen som vet på forhånd hva du skal betale i skatt. Read more


Tips til gratis vinterferieaktiviteter med familien

Er det tomt for penger til ferieaktiviteter? Vit at du kan skape minner med familien uten å bruke opp sparepengene dine. Vi har listet ned noen ideer til deg:

Read more


Hvorfor skal banken ha sikkerhet i bolig?

Hvorfor sier vi at vi må ha sikkerhet i fast eiendom? Her kan du lese mer om hvorfor.

Det kan være mange ulike grunner til at folk får for mye gjeld, og dermed behøver hjelp til å rydde opp. 

Noen har vært uheldige og kommet opp i en situasjon der de ser seg nødt til å velge en kortsiktig og enkel løsning for å komme videre. Dette kan være livshendelser slik som alvorlig sykdom, skilsmisse eller uventet arbeidsledighet.

Andre har selv gjort valg uten å tenke så nøye over konsekvensene. De kan ha pusset opp hjemmet sitt, reist på ferie, eller kjøpt dyre ting og betalt med kredittkort eller forbrukslån. Uten å ha en langsiktig plan for hvordan disse skal betales tilbake, kan det føre til betalingsproblemer.

Evnen til å tilbakebetale

Kredittkortselskapet, eller forbrukslånsbanken som står for slik finansiering, kan ha gjort en god eller dårlig vurdering av kundens evne til å betale tilbake. Slik type finansiering gjøres uten sikkerhet i fast eiendom. Den som låner ut penger stoler på at kunden kommer til å betale tilbake, og lånet hefter personlig på den som har fått dette.

Kredittkortselskap sørger for å få betalt tilbake selv

Når du tar opp gjeld eller kreditt skal denne betales tilbake. Når du ikke klarer dette, blir det konsekvenser. Det er svært få banker som ønsker å refinansiere usikret gjeld hos en person som allerede har vist at han eller hun ikke klarer å betale. Kredittkortselskapet, eller forbrukslånsbanken som opprinnelig gav et slikt lån, må derfor sørge for å få betalt tilbake selv. 

Med sikkerhet i bolig blir banken tryggere på at kunden vil betale tilbake

For de som eier fast eiendom (eller har noen som kan hjelpe med slik sikkerhet), kan dette gjøre en bank som vurderer refinansiering tryggere på at kunden kan og vil betale tilbake. Når en bank da refinansierer dyr kredittkort- eller forbrukslånsgjeld med et boliglån, er det mulig å lage en bedre løsning for kunden. Renten blir lavere enn det man betalte tidligere og månedlige utgifter går ned. Renten er likevel høyere enn i en vanlig boliglånsbank. Fordi det er en betydelig jobb å rydde opp i mange betalingsanmerkninger og inkasso. I tillegg har kunden langt høyere sannsynlighet for å fortsatt ikke klare å betale, sammenlignet med vanlige boliglånskunder.

Dette er grunnen til at vi i Kraft Bank ønsker sikkerhet i fast eiendom for våre lån. 

Høyere renter i en kortest mulig periode

Kraft Bank har også høyere renter. På grunn at dette ønsker vi at kundene våre blir friskmeldt raskest mulig. Da kan de flytte tilbake i en vanlig boliglånsbank med normale renter. 

Fordi det er best for kunden.

Har du mye gjeld som du ikke klarer å betale tilbake, samtidig som du ikke eier fast eiendom? Da er det etablert offentlige løsninger ved gjeldsordning som gjør at gjeld kan slettes etter en fastsatt periode med stram økonomistyring.


Inkasso? Få hjelp til å rydde opp i økonomien

Når postkassen fylles opp av regninger og brev fra inkassoselskapene er det lett å miste oversikten og fokusere på små ting som virker overkommelig. Mange får også postkasseskrekk og lar være å åpne brevene som kommer. Det er lett å tenke at det ikke finnes noen løsning uansett, og føle at du er i en økonomisk krise som aldri kan la seg løse.

Slik starter du å rydde i din egen økonomi

Lag en enkel oversikt over økonomien din, og søk skikkelig økonomisk rådgivning.

Da setter du opp en enkel oversikt over de viktigste inntektene og utgiftene du har hver måned, slik som:

 • Lønn
 • Pensjon
 • Støtte fra NAV
 • Leieinntekter
 • Næringsinntekt

På utgiftssiden kan det være greit å skille mellom utgifter du har for å leve, og utgifter til å betale på lån og kreditter.

Vanlige leveutgifter:

 • Strøm
 • Forsikring
 • Mat
 • Klær
 • Telefon
 • Barnehage
 • Bensin
 • Restaurant osv.
 • Ulike abonnementer (internett og TV, trening, aviser, Spotify osv.)

Del lånekostnadene  i to

Lånekostnader kan deles i to, renter og avdrag. Skaff deg først oversikt over hvem du skylder penger, og deretter hvor mye du betaler hver av disse i måneden. Er du usikker kan du sjekke på Gjeldsregisteret.no, selv om dette ikke vil oppgi boliglånsgjeld eller alle mindre poster.

Med denne informasjonen har du nå det du trenger for å få oversikt over den økonomiske situasjonen din. Har du høyere utgifter enn inntekter hver måned, er det en situasjon du bør prøve å endre gjennom lavere forbruk eller høyere inntekt om mulig.

Dersom du synes det er vanskelig å finne frem all informasjonen kan du kontakte oss, så prøver vi å hjelpe deg. Vi kan også hjelpe deg å sammenligne din situasjon med hva en vanlig person eller familie normalt vil ha av utgifter i Norge. Vi vil også gi deg tips om hvordan du kan få en ny og bedre økonomisk situasjon.


Samlivsbrudd

Økonomisk hjelp ved samlivsbrudd

Et samlivsbrudd er av og til noe som skjer brått og uventet. Men det kan også være planlagt og diskutert mellom partene over lengre tid.

Prosessen med samlivsbrudd kan være preget av mange følelser og gi en opplevelse om en uoversiktlig fremtid. Det kan være følelser overfor partneren som du bryter med, nær familie, venner og barn. Det er derfor ikke rart at planlegging av økonomien kommer litt i andre eller tredje rekke. 

Her vil vi gi deg noen tips over hva du må ha oversikt på.

Finn svar på: -Har du felleseie eller særeie?

Dersom det ikke er inngått særskilte avtaler mellom ektefellene om formuesordningen, er hovedregelen at ektefeller har felleseie (ekstern lenke: familierettsadvokater.no). Felleseie inntrer automatisk når partene gifter seg. Ved manglende avtaler, vil alle eiendelene begge eier gå inn i felleseiet.

Som oftest vil motivet for å avtale særeie være å unngå likedeling ved en eventuell skilsmisse. Avtale om særeie må inngås i form av ektepakt, og kan omfatte enten samtlige eiendeler eller bare deler av en ektefelles eiendeler. Særeie innebærer at eiendeler ikke blir gjenstand for likedeling, og vil som nevnt innledningsvis først ha betydning ved et eventuelt opphør av ekteskapet ved skilsmisse eller død.

Dersom du er samboer og ikke har inngått en samboeravtale, så er utgangspunktet at verdiene ved et samlivsbrudd skal deles basert på hvem av partene som har anskaffet hva. Gjenstander som samboerne har ervervet sammen vil anses å være eiet av begge parter, enten med 50 % hver, eller med en annen brøk basert på den enkelte samboers bidrag ved anskaffelsen.

Det er viktig å skaffe seg oversikt over dette før eller under et samlivsbrudd. 

Finn ut: Hvilke verdier skal deles?

 • Hvilke verdier eier dere hver for dere og eventuelt sammen?
 • Hvilken gjeld har dere hver for seg og eventuelt sammen?

Dersom dere har en komplisert økonomi med mange eiendeler og sammensatt gjeld er det en god ide å søke hjelp i prosessen slik at det blir en rettferdig fordeling.

Søk hjelp for rettferdige løsninger

Vi opplever dessverre mange kunder som har vært gjennom et samlivsbrudd der prosessen ble gjort raskt for å korte ned en vanskelig tid. Da er det ofte dårlige løsninger som er valgt for en av partene, og som gjør det vanskelig å ha en ryddig økonomi i ettertid.

Vårt råd er derfor å søke hjelp før eller idet prosessen starter, slik at noen som står følelsesmessig på utsiden kan bidra til gode og rettferdige løsninger for begge parter.

Det er også viktig å ikke benytte kortsiktige finansielle løsninger (som forbrukslån eller kredittkort), uten å ha en klar og gjennomførbar plan for hvordan disse løsningene skal innfris.

Står du med økonomiske utfordringer nå og trenger hjelp til å komme tilbake på rett spor? Ta kontakt med en av oss i Kraft Bank, kanskje vi kan hjelpe!


Hva er omstartslån?

Omstartlsån er en erstatning av et eller flere eksisterende lån med ett nytt lån med pant i bolig.

I en omstart vil vi sørge for å slette eventuelle betalingsanmerkninger og betale de kravene du har mot deg. Vi vil gi deg ett nytt lån med en høyere rente enn et vanlig boliglån, men renten er lavere enn det du betaler på kredittkort, forbrukslån og andre smålån.

Etter en omstart i Kraft Bank skal du ha en friskmeldt økonomi. Deretter kan du  flytte boliglånet til en ordinær bank med lavere rente. Vil du ha hjelp til å få kontroll på økonomien? Ta kontakt!


En eldre herregård med leiligheter i Oslo

Hva betyr det å refinansiere med pant i bolig?

Eier du egen bolig som du kan stille som sikkerhet? Da kan du ofte erstatte eksisterende dyre lån med et nytt lån som er sikret i boligen din. Renten blir sannsynligvis mye lavere enn det du betaler i dag, og du har kun ett lån å holde oversikt over.

En eldre herregård med leiligheter i Oslo

Når lånene dine blir slått sammen til ett, kalles det for refinansiering.

Dersom du ikke eier bolig eller fast eiendom selv, har du kanskje noen som kan hjelpe deg med å stille sin eiendom som sikkerhet i en periode?

Slik fungerer refinansiering med sikkert i bolig i Kraft Bank:

 1. Når du søker om refinansiering hos oss, foretar vi en grundig analyse av situasjonen din.
 2. Deretter utarbeider vi en tilpasset økonomisk plan for en bedre framtid.
 3. Etter dette er målet vårt at du så raskt som mulig skal få god kontroll over egen økonomi og kunne søke normal finansiering.

Vi i Kraft Bank gir deg kun et tilbud dersom vi klarer å lage en løsning for deg som er bedre enn det du hadde tidligere. Få kontroll over egen økonomi, ta kontakt.

 


Hva betyr det at noen får utlegg eller utleggspant i huset mitt?

Når du skylder noen et større eller mindre beløp som du ikke klarer å betale, har disse et krav mot deg. Når prosessen med rettslig inkasso er gjennomført, uten at du fremdeles ikke har klart å betale, kan de du skylder penger da søke å etablere sikkerhet i boligen din for dette kravet. Dette kalles et utleggspant, og gjøres gjennom namsmannen (politiet.no).

Utlegg kan føre til tvangssalg

Utleggspant kan i verste fall medføre at boligen din må selges på tvangssalg (domstol.no) slik at du mister den. Tvangssalg vil oftest medføre lavere pris enn om du selger boligen frivillig, og du bør derfor unngå tvangssalg.

Når får du vite om utlegg?

Du får vite om utleggspantet når kemneren eller namsmannen sender deg «underretning om gjennomført utleggsforrening». Da er det allerede registrert et utlegg i den offentlige eiendomsoversikten som kalles «grunnboken».

Det er svært viktig å unngå tvangsutlegg i første omgang, og deretter får slettet dem dersom de skulle bli registrert.

Ta gjerne kontakt med oss i Kraft Bank dersom du behøver hjelp med tvangsutlegg. Vi vil gjerne hjelpe deg med og få ryddet opp i økonomien din.


Kan jeg bli kvitt betalingsanmerkning?

Mange får avslag på nye lån eller kjøp på kreditt på grunn av betalingsanmerkninger. Flere vet ikke at de har betalingsanmerkning før banken gjør dem oppmerksom på det, ved for eksempel avslag. Heldigvis finnes en mulighet til å kvitte seg med betalingsanmerkninger.

Når får du betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en anmerkning som er registrert på deg som person for en uoppgjort inkassosak, hvis du har lønnstrekk, utlegg, forleggsdom eller er konkurs. Har du noe av det nevnte får du altså en betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkningen registreres hos kredittopplysningsbyråene slik som Lindorff, Axactor eller Kredinor, og vil oftest bidra til å svekke kredittverdigheten din.

Banker, kredittkortselskaper og de fleste som selger noe på kreditt, vil sjekke mot kredittopplysningsbyråene dersom du søker om kreditt. Da får de opplysninger om betalingsanmerkningen og dette vil ofte medføre at du får automatisk avslag på det du ønsker å låne.

Slik kan du bli kvitt betalingsanmerkning

I noen tilfeller er det mulig å få et lån, selv om du har en eller flere anmerkninger. Da refinansierer du lånene dine og får en mulighet til å kvitte deg med betalingsanmerkningen din.

Sitter du med en betalingsanmerkning, men ønsker hjelp til å kvitte deg med den? Ta kontakt og se om vi kan hjelpe! I slike tilfeller er det ofte lurt å stille sikkerhet i egen eller andres bolig.