Hva bør jeg være oppmerksom på hvis jeg får et utleggstrekk?

Dersom en inkassosak går for langt vil det ofte bety at du får et utleggstrekk. Da blir din arbeidsgiver pålagt å trekke av din lønn og betale dette direkte til dine kreditorer.  

For å finne ut hvor mye kreditor kan trekke fra din lønn, blir det regna ut hvor mye penger du trenger til livets opphold. Altså hvor mye du trenger til å betjene et eventuelt huslån, strøm, mat, barnebidrag og så videre. Etter dette kommer kreditorenes krav. Har du flere kreditorer som krever utleggstrekk har du som oftest ikke nok penger igjen etter “livsopphold” til å betale alle samtidig. Da går pengene til den kreditoren som har meldt seg først. Det er viktig å merke seg at selv om du har utleggstrekk og betaler ned på noe gjeld, vil renta fortsette å løpe hos de kreditorene du ikke betaler noe til. Dette fører til at din gjeld sannsynligvis vokser seg større og større.  

Vi ser ofte at personer med utleggstrekk ikke har oversikt over hvor mye de skylder. Noen ganger er det snakk om flere hundre tusen kroner som kunder ikke er klar over. Og dette fordi de tror de betaler ned på gjeld med utleggstrekk, mens i realiteten øker bare gjeld som venter på å bli betalt.  

En måte å stoppe dette på er å refinansiere. Har du mulighet til å stille egen eller andres bolig som sikkerhet, kan du samle all din gjeld inn i et nytt friskt lån, for å forhindre at gjelda vokser.  

Ved refinansiering får du som oftest lavere rente og ved å bake det inn i boliglånet blir dine månedlige utgifter som regel lavere. Dette kan gjøre deg i stand til å ta kontroll over økonomien, og på sikt få overført ditt lån tilbake til en ordinær bank.  


Spørsmål og svar om inkasso

Hvordan kan jeg få oversikt over mine inkassokrav? 

Et godt sted å begynne for å få oversikt over krav mot deg er gjeldsregisteret. Her finner du informasjon om din usikrede gjeld, for eksempel kredittkort og forbrukslån. Husk å dobbeltsjekke om tallene er oppdaterte og korrekte, hvis du skal skaffe deg full oversikt over din gjeld.  

Du kan også ringe til inkassoselskapene for å få informasjon om dine saker. Er du i en situasjon der du har mistet oversikt over flere små lån, som ikke nødvendigvis ikke vises i gjeldsregisteret, må du kanskje ringe rundt til flere inkassobyrå for å få full oversikt.  

Les mer om inkasso hos Forbrukerrådet. 

Hva skjer når en regning går til inkasso? 

Det første som skjer dersom du har en ubetalt regning, er at du blir sendt et inkassovarsel. Da har du 14 dager på deg på å betale kravet, altså regningen, før det går videre til et inkassoselskap.  

Når inkassoselskapet overtar kravet legger de ofte på renter og gebyrer, deretter sender de deg en betalingsoppfordring, med en frist på minimum 14 dager. Nå er inkassoprosessen i gang.  

Blir kravet fortsatt ikke betalt kan inkassoselskapet gå til rettslige skritt for å få tak i pengene. Det betyr at de kan sende saken til forliksrådet, søke til namsmann om utleggsbegjæring dersom du har noe de kan ta pant i, eller søke om lønnstrekk, blant annet. 

30 dager etter at inkassoselskapet har gått til rettslige skritt mot deg, kan de gi beskjed til kredittopplysningsbyråene om at du ikke har betalt regningen din. Da er du på vei til å få en betalingsanmerkning. Men anmerkningen vil ikke bli offentlig før 30 dager etter at inkassoselskapet har meldt deg inn.  

Det viktigste å tenke på her er at du kan når som helst ta kontakt med din kreditor og prøve å få til en avtale. Selv om det kan føles vanskelig å ta tak i problemene dine, vil de som oftest være mulige å løse. Det er også i kreditorenes beste interesse å få på plass en løsning om betalingsavtale med deg, slik at de får inn pengene. Uansett hvor langt det har gått i prosessen, vil det som regel alltid lønne seg å ta kontakt.  

Hvordan kan man kvitte seg med inkassogjeld? 

Det enkle svaret er at man må betale seg ut av inkassogjeld. Men har du sendt inn en klage eller mener at kravet er feil, må kreditoren stanse inkassobehandlingen. Det er ikke lov å føre inkasso dersom det er en tvist mellom partene.  

Les mer om klage på inkasso her. 

For noen kan refinansiering av dyr gjeld være løsningen ut av inkassoprosessen for å unngå betalingsanmerkninger. Når du refinansierer, betaler banken kreditorene dine, og du får et nytt friskt lån. Er det kredittkort eller forbrukslån som har gått til inkasso, vil du som oftest få en bedre rente med refinansiering enn det du hadde fra før. Det kan gjøre det enklere å forholde seg til og betale ditt nye lån.  

Her kan du søke om refinansiering. 

Kan man forhandle med inkassoselskapene? 

Det vil alltid være lurt å ta kontakt med dem som har sendt deg et inkassovarsel og høre hvilke muligheter dere kan komme frem til. Har kravet allerede gått til inkasso, ta kontakt med inkassoselskapet for å høre hva de kan tilby. Det er i inkassoselskapets beste interesse å finne en løsning sammen med deg, i og med at deres mål er å få krevd inn pengene.  

Kan jeg stoppe inkasso? 

Den beste måten å stoppe inkasso på er å betale kravet. Har du derimot ikke mulighet til å betale hele kravet med en gang, kan du ta kontakt med inkassoselskapet og høre om de vil gå med på en nedbetalingsplan og om de eventuelt har mulighet til å senke renta de tar.  

Mener du derimot at kravet mot deg er urimelig eller at du ikke har fått varen/tjenesten du bestilt, kan du sende inn en klage. Inkassoselskapene kan ikke gå videre med inkassobehandlingen før tvisten mellom dere er oppgjort.  

Hvorfor refinansiere inkassogjeld? 

Det er flere grunner til at det lønner seg å ordne opp i inkassosaker så raskt som mulig. Det første problemet er at regningen blir større med en gang den blir behandlet som en inkasso sak. Inkassoselskapene legger på renter og gebyrer slik at kravet du allerede ikke har fått betalt, vokser seg større og større.  

Lar du inkassosaken gå enda lenger, kan du ende opp med en betalingsanmerkning. Det vil skape problemer for deg ved at kredittscoren din som oftest vil gå til 0. Det innebærer at du ikke vil kunne søke om lån, handle på kreditt, opprette abonnementer eller tegne forsikring, blant annet.  

Dersom du ikke har midler til å betale inkassogjelden din, kan refinansiering med sikkerhet i bolig være en løsning. Da betaler banken ut dine kreditorer slik at du står igjen med et nytt lån, hvor all gjeld er samlet på ett sted. Vi setter også opp en betalingsplan sammen med deg. På den måten får du betalt ned på din gjeld, uten at du må være redd for betalingsanmerkning eller tvangssalg.  

Les mer:


Hvordan kan jeg unngå tvangssalg?

Ofte ligger det en stor livsendring bak når personer opplever å havne bakpå med økonomien. Permittering, samlivsbrudd, langvarig sykdom og andre uforutsette hendelser er alle eksempler på hvordan personer kan miste kontroll over økonomien.   

Når man har mottatt begjæring om tvangssalg har saken gått så langt at dine kreditorer ikke ser noe annet valg enn å ta pant og selge eiendelene dine for å få dekket kravet du skylder. 

Men det er mulig å få hjelp. 

Hva er tvangssalg av eiendom? 

For noen blir situasjonen med gjeld så alvorlig at kreditor går til det skrittet å begjære en bil, bolig eller hytte tvangssolgt. Dette skjer dersom du ikke betaler regningene dine, selv etter inkassovarsel og betalingsoppfordring. Kreditoren din vil da gå til tingretten for å få kravet betalt gjennom tvangssalg.  Tingretten godkjenner tvangssalg dersom du ikke har noen innsigelser eller ikke kan betale kravet som du skylder kreditor. Tingretten oppnevner så en medhjelper, en advokat eller lignende, som skal gjennomføre salget.   

Hvordan hjelper refinansiering med tvangssalg? 

Hvis du i løpet av den prosessen klarer å betale alle utestående krav, vil ikke lenger kreditor ha noen grunn til å selge, for eksempel, boligen din. Med refinansiering betaler vi ut alle krav, slik at kreditor kan droppe saken mot deg. Du får da et nytt friskt lån, ofte med bedre betingelser enn det du har hatt fra før, og du slipper å gå igjennom et tvangssalg. 

Veien videre  

Det er dessverre slik at vi ikke kan innvilge alle søknader som blir sendt til oss. Blant de viktigste faktorene vi ser på er belåningsgrad og betjeningsgrad. Altså, hvor mye lån du har på eiendommen og husholdningens inntekt. Men for de søknadene vi kan jobbe med, er det et krav fra vår side at det å få et lån i Kraft Bank skal være til hjelp. Vi gir derfor kun ut tilbud til de som vil få en bedre økonomisk situasjon av å få refinansiert sine lån hos oss.    

Vårt mål er at du skal kunne flytte ditt lån over til en ordinær bank når du har fått kontroll på din økonomi. Det er derfor ikke meningen at du skal ha en rente på rundt 6% for alltid. Når du er klar for å bytte bank, står vi klar for å hjelpe deg videre.   

Les mer:


Dame som ser på solnedgangen på en strand

Hvordan bli kvitt gjeld

Det er utfordrende å ta tilbake kontrollen over sin egen økonomi når det først har begynt å spinne ut av kontroll. En økonomisk knipe kan ramme de fleste, men er du villig til å gjøre en jobb og ta ansvar, har vi flere tips til hva du kan prøve. 

Dame som ser på solnedgangen på en strand

Få oversikt over det som kommer inn på konto 

For eksempel: 

 • Lønn 
 • Barnebidrag 
 • Barnetrygd 
 • Pensjon 
 • Støtte fra NAV 
 • Leieinntekter 
 • Næringsinntekter 

God oversikt over det som kommer inn, gir deg også god oversikt over det du faktisk kan bruke.  

Skriv opp hvilke utgifter du har i løpet av måneden 

For eksempel: 

 • Boliglån 
 • Husleie 
 • Kredittkortregning 
 • Forbrukslån 
 • Privat gjeld 
 • Forsikring 
 • Strøm 
 • Bensin 
 • Telefon 
 • Barnehage 
 • Mat 
 • Klær 
 • Abonnementer 
 • Annet? 

Har du ikke kontroll over hvor mye gjeld du har anbefaler vi at du sjekker gjeldsregisteret. Vær oppmerksom på at gjeldsregisteret ikke har opplysninger om boliglån og andre mindre poster.    

Tips til å betale ned mer gjeld 

Nå har du fått oversikt over hva som kommer inn og hva som går ut. Hvordan ser tallene dine ut? Har du nok inntekt til å dekke utgiftene dine? Er utgiftene dine større enn inntekten din?  

Dersom utgiftene dine overstiger inntekten din, bør du ta grep. Det første du bør gjøre er å betale den dyreste gjelden først.  

Du kan prioritere slik: 

 1. Gjeld du skylder staten.  
 2. Dyr gjeld fra forbrukslån og kredittkort. 
 3. Boliglån.  
 4. Studielån. 

Har du noe å selge? 

Har du ikke penger på bok som du kan bruke til å betale med, sjekk om du har noe du kan selge. Dette er det klassiske tipset fra Luksusfellen på TV3, men det er et godt tips.  

Kan du tjene ekstra penger? 

Kan du ta ekstra vakter på jobb, eller kan du ta deg en ekstrajobb? Det er ikke alle som har denne muligheten, men er du så heldig, kan det lønne seg.  

Bli bevisst ditt eget forbruk

Bli bevisst på ditt eget forbruk. Bruk tid på å skrive en liste over alle innkjøp du gjør over en periode på 30 dager. Handler du noe, skriv det opp på listen. Betaler du en regning, skriv det opp på listen. På denne måten vil du få oversikt over hvor pengene dine går, og kanskje oppdager du kjøp som du klarer å kutte?  

Sett opp et budsjett 

Nå har du fått oversikt over hva som kommer inn og hva som går ut. Kanskje fant du noen vaner som du kan kutte når du så over forbruket ditt? Neste steg er å sette deg et budsjett. Det kan være vanskelig å vite hvor mye du skal beregne per post, men der kan du bruke SIFOs referansebudsjett.  Husk at det kan hende du må leve litt trangere enn det som er “vanlig” for en periode, hvis du må betale ned mye gjeld.  

Ikke ta opp mer forbrukslån 

Ikke bli fristet til å ta opp mer forbruksgjeld for å dekke det du allerede har. Dyre renter og gebyrer vil som oftest gjøre det vanskeligere for deg å bli gjeldfri.  

Sperr deg selv for fremtidig kreditt 

Når du har klart å betale noe av din gjeld kan du gå til https://dinero.no/frivillig-kredittsperre-hvordan-og-hvorfor/  for å få slettet dine kredittrammer og sperre deg selv for fremtidige låneopptak.   

Betal regninger i tide 

Unngå at regningene dine går til inkasso. Da blir de dyrere. Sett opp fast trekk på dine regninger. Et lurt tips kan være å sette så mye du kan til forfall rett etter at du har fått penger inn på konto. Da er sjansen mindre for at du klarer å bruke opp pengene før regningene blir betalt.  

Ta kontakt med oss 

Synes du det er vanskelig å rydde opp i økonomien, eller ser du at pengene dine ikke strekker til? Da kan du ta kontakt med oss. Har du mulighet til å stille egen eller andres bolig som sikkerhet, kan vi kanskje hjelpe deg. Vi vil kun gi deg et tilbud dersom vi ser at din økonomiske situasjon vil bli bedre med refinansiering hos oss. 

Les mer:


Lurer du på noe om betalingsanmerkning?

Har du hørt om betalingsanmerkning, men er usikker på hva det innebærer?

Helt enkelt er betalingsanmerkning er en anmerkning som er registrert på deg som person for en uoppgjort inkassosak. Altså at du ikke har betalt en regning, selv om kreditoren din har gått rettens vei for å få pengene sine. 

Har du for eksempel lønnstrekk, utlegg, forelegg eller er konkurs, da har du betalingsanmerkning. 

Hvordan får jeg betalingsanmerkning? 

 1. Du får en regning som ikke blir betalt, og etter hvert overtar et inkassoselskap regningen din.  
 2. Regningen blir dyrere fordi inkassoselskapet krever renter. Du fortsetter å ikke betale regningen, selv om inkassoselskapet varsler at de vil gå til rettslige skritt dersom du ikke betaler.  
 3. Inkassoselskapet mottar ingen betaling fra deg, de går til rettslige skritt og du får, for eksempel, lønnstrekk.  
 4. Kredittopplysningsbyråene blir varslet om at du har lønnstrekk, og da setter de opp en betalingsanmerkning på deg.  

Hvem gir betalingsanmerkninger? 

Det er flere som kan varsle kredittopplysningsbyråene om at du ikke har betalt for deg.  

 • Inkassoselskap 
 • Namsmenn 
 • Forliksråd 
 • Statens Kartverk 
 • Løsøreregisteret  
 • Statens innkrevingssentral 

Kan jeg sjekke om jeg har betalingsanmerkning? 

Ja, du kan sjekke selv hos kredittopplysningsbyråene om noen har gitt deg en betalingsanmerkning.  

Du kan for eksempel sjekke hos: 

Hvor lenge blir en betalingsanmerkning stående? 

En betalingsanmerkning blir i utgangspunktet stående helt til du betaler den. Men etter 4 år kan saken bli foreldet, altså den “går ut på dato”. Det er viktig å huske på at de fleste kreditorer vil starte prosessen med å fornye kravet etter 4 år, og det er derfor usannsynlig at det går bort av seg selv. Det aller beste er å betale seg ut av en betalingsanmerkning, dersom man har mulighet. 

Hvordan blir jeg påvirket av en betalingsanmerkning? 

Når du søker om å få noe på kreditt, om det så er et lån eller å handle med utsatt betaling (f.eks. Klarna) blir kredittscoren din sjekket. Kredittscoren skal fortelle din kreditor noe om hvor sannsynlig det er at du vil betale tilbake det du skylder. Scoren går fra 0 til 100, hvor 100 er best.  

Når noen registrerer en betalingsanmerkning på deg, går som regel kredittscoren din ned til 0. Det betyr at du som oftest vil få automatisk avslag hvis du søker om kreditt.  

Det vil påvirke: 

 • Søknader om lån 
 • Leie leilighet 
 • Opprette et abonnement. For eksempel, mobilabonnement, strøm, tv.  
 • Handle på kreditt 
 • Tegne forsikring 

Hvordan kan jeg unngå betalingsanmerkning? 

Noen ganger havner man i økonomiske problemer og det blir vanskelig å få betalt alle regninger i tide. Det kan fort utvikle seg til en vanskelig situasjon, hvor noen til og med får problemer med å åpne regningene sine. Men det er viktig at man prøver å ta kontakt med dem man skylder penger. Ofte er det mulig å forhandle ned renten, eller å opprette en betalingsplan.  

På alle stegene frem mot betalingsanmerkning oppfordrer vi deg til å ta kontakt med kreditoren din og høre hvilke muligheter du har.  

Du kan også be oss om hjelp. Vi kan hjelpe deg å rydde i økonomien din, og hvis du trenger refinansiering, er verken inkassogjeld eller betalingsanmerkning et hinder for oss. Kan du stille sikkerhet i egen eller andres bolig, kan vi kanskje hjelpe deg. 

Les mer


Dame med pc på kafe

Alt du må vite om refinansiering

Har du havnet i en økonomisk knipe? Da skal du vite at du ikke er alene.  

Dame med pc på kafe

Ofte ligger det en stor livsendring bak når personer opplever å havne bakpå med økonomien. Permittering, samlivsbrudd, langvarig sykdom og andre uforutsette hendelser er alle eksempler på hvordan personer kan miste kontroll over økonomien.  

Det virker kanskje som en god kortsiktig løsning med forbrukslån og kredittkort, helt til man mister kontrollen, og inkassovarsel og betalingsanmerkningene dukker opp. Har man flere forskjellige kreditorer å forholde seg til i tillegg, blir situasjonen fort mer uoversiktlig. 

Men det er mulig å få hjelp.  

Vurderer du å søke om refinansiering? Da har du nok noen spørsmål som du vil ha svar på. Forhåpentligvis klarer vi å svare på det meste her.  

Først og fremst, hva er refinansiering? 

Det er mange måter å låne opp penger på. Refinansiering handler om å samle flere lån, ofte med høy rente, til et nytt lån med bedre betingelser. Har du kredittkortgjeld og/eller forbrukslån har du sannsynligvis en rente på over 15%. Over tid vil dette bli dyrt å betjene, og noen vil slite med å betale tilbake. Har du mulighet til å ta sikkerhet i egen eller andres bolig, kan refinansiering være aktuelt.  

Når vi refinansierer betaler vi ut alle lån du har, og samler alt til et lån til én regning. Renta blir høyere enn ved et ordinært boliglån, men vesentlig lavere enn renta på kreditt/forbrukslånet.  

For noen er dette løsningen for å få ned de månedlige kostnadene slik at de klarer å betale ned på sin gjeld, og unngå flere inkassovarsler og betalingsanmerkninger. 

Hvem passer refinansiering i Kraft Bank for? 

Refinansiering passer for deg som eier din egen bolig, eller har familie/venner som kan stille sin bolig som sikkerhet for deg. Våre kunder har ofte en uoversiktlig økonomi, og de sliter med å få hjelp av sin ordinære bank.  

Hvorfor må banken ha sikkerhet i bolig? 

For å kunne refinansiere lån som allerede er misligholdt, er vi avhengige av en form for sikkerhet. Sikkerhet i bolig gir oss rom for å gi en lavere rente enn det som er vanlig på kredittkort og forbrukslån. Renta er ikke like lav som man får i en vanlig bank, men den er betydelig lavere enn det våre kunder ofte har fra før. Det fører til lavere kostnader per måned, som kan gjøre hverdagen lettere for flere.  

Dette er grunnen til at vi sier at dersom du kan stille egen, eller andres bolig som sikkerhet, kan vi kanskje hjelpe deg ut av dine økonomiske utfordringer.   

Les mer om hvorfor banken må ha sikkerhet i bolig her.

Hvilken informasjon må jeg ha klar for å søke? 

Søknadsprosessen tar ikke lang tid, men det kan være greit å ha sjekket opp i noen tall.  

Først og fremst ber vi om personopplysninger om deg og om din eventuelle medlåntaker. Videre trenger vi informasjon om din inntekt som inkluderer: 

 • Lønn 
 • Pensjon 
 • NAV 
 • Inntekter fra utleie 
 • Bidrag 

Siste steg er å opplyse om lån og gjeld. Her er det best om du klarer å gi så utfyllende informasjon som mulig. All gjeld er relevant, for eksempel: 

 • Boliglån 
 • Billån 
 • Hyttelån 
 • Studielån 
 • Kredittkortgjeld 
 • Forbrukslån 

Er du usikker på om du har fått med deg all gjeld, vil vi anbefale deg å sjekke gjeldsregisteret 

Til slutt ber vi deg også om en fullmakt slik at vi enkelt kan innhente mer informasjon om deg og din situasjon dersom vi trenger det. Denne fullmakten signerer du med BankID.  

Veien videre 

Det er slik at vi ikke kan innvilge alle søknader som blir sendt til oss. Men for de søknadene vi kan jobbe med, er det et krav fra vår side at det å få et lån i Kraft Bank skal være til hjelp. Vi gir derfor kun ut tilbud til de som vil få en bedre økonomisk situasjon av å få refinansiert sine lån hos oss.   

Vårt mål er at du skal kunne flytte ditt lån over til en ordinær bank når du har fått kontroll på din økonomi. Det er derfor ikke meningen at du skal ha en rente på rundt 6% for alltid. Når du er klar for å bytte bank, står vi klar for å hjelpe deg videre.  

Les mer


Dame som leser på datamaskin

Hva er forskjellen på sikret gjeld og usikret gjeld?

Det finnes forskjellige måter man kan ta opp lån på. Hovedsakelig skiller man mellom sikret gjeld og usikret gjeld.  

Dame som leser på datamaskin

Sikret gjeld er et lån hvor banken tar pant i noe du eier, for eksempel en bolig eller en fritidseiendom. Da er banken sikret at du kan betale tilbake det du skylder, enten ved at du betaler regningen eller ved at banken overtar eiendommen. Fordi dette er en sikrere måte for banken å låne ut penger på, får du ofte lavere rente. Eksempler på sikret gjeld er boliglån og billån. Slike lån er ikke alltid enkle å få, og banken kan stille krav om egenkapital for at du skal få et slikt lån.  

Usikret gjeld er lån du som får uten å måtte stille noe som sikkerhet for banken. Det er et lån du får og som du står fritt til å disponere selv. Fordi det er mer usikkert for banken om du kan betale tilbake et slikt lån, vil det ofte komme med høyere renter og gebyrer. Eksempler på usikret lån er forbrukslån og kredittkort. Dette er lån som er enkle å få, men ofte vanskelige å betale tilbake. 

Er refinansiering hos Kraft Bank sikret eller usikret gjeld?  

For å få refinansiere gjennom Kraft Bank må du stille egen eller andres bolig som sikkerhet. Det betyr at du får et lån som er sikret, altså sikret gjeld. Det er på grunn av dette at vi ofte kan gi deg bedre betingelser på din gjeld enn det du har fra før. Sikret gjeld er billigere enn usikret gjeld.  

Les mer:


Tips til gratis sommeraktiviteter med barna

Sommerferien nærmer seg, og du kjenner kanskje på presset om å finne på uendelig med dyre aktiviteter for barnaMen det trenger ikke å koste så mye å kose seg i sommer. Du kommer langt med niste og en ekstra genser i sekken. 

Gå turer i nærområdet 

Trenger du inspirasjon til nye turer i ditt nærområde kan du sjekke ut www.ut.no. Der finner du tips til turer du kan gå i hele landet, og du kan sjekke vanskelighetsgrad. Pakk med niste og ta familien med på tur. Sjekk værmeldingen før dere går og ta med nok klær. En tur i skogen i regnet kan være utrolig spennende så lenge man er varm og tørr.  

Besøk biblioteket 

Har du barn som er glad i å lese? Da er den perfekte aktivitet for en regnværsdagen god tur til biblioteket. Her kan barna utforske og drømme seg bort i uendelige verdener og historier. Kanskje finner dere noe dere kan lese sammen?   

Dra til stranden 

Bor dere i nærheten av en strand, trenger man ikke pakke med seg mer enn badetøy og niste for å få en kjempefin dag! En badeplass byr på mange spennende aktiviteter. Og du, du MÅ ikke bade. Dere kan vasse, lete etter krabber under steiner, leke i sanden (å grave noen ned er som regel gøy for både store og små), leke i naturen rundt badeplassen eller bare slappe av og nye været. 

Overnatt ute 

Er dere glade i friluft, eller har et ønske om å bli det? Prøve en natt under åpen himmel. Man trenger ikke nødvendigvis en hel masse utstyr for å få det til. En lavterskel versjon kan være å ta med madrassen og dyna ut på terrassen for natten. Har dere tilgang på soveposer og telt, kan dere sove i hagen eller i skogen.  

Spill brettspill 

Den gode gamle klassikeren brettspill. Brettspill har vært kilde til uendelig mye engasjement, moro og opphetede diskusjoner i en årrekke. Kanskje det er på tide å dra de frem igjen? 

Fiske krabber 

Når var sist gang du prøvde å fiske krabbe? Har du også minner om hyssing og knuste snegleskjell i et håp om å få tak i en krabbe under brygga? Nå til dags kan man kjøpe egne stenger spesielt til krabbefiske, men den gode gamle varianten er ganske koselig den også.  

Skattejakt 

Gjør det i hagen eller i skogen. Det krever litt innsats i å grave ned en liten overraskelse og å tegne et kart, men det er noe alle kan få til. Vanskelighetsgraden avgjør du! 

Spis middagen ute 

Det er ikke alltid man må ha store planer for dagen for å gjøre den spennende. Ta frem grillen eller ta med maten ut på terrassen. Har du ikke terrasse eller hage kan dere kanskje finne en lekeplass eller park med grillmuligheter.  

Gå på let etter nye lekeplasser 

Lekeplass er som regel en stor slager hos barna, men kanskje har dere gått lei av å være på de samme plassene hver dag. Gå en tur i nærområdet og sjekk om dere finner noen spennende lekeplasser dere ikke har oppdaget enda. Kanskje får dere en ny favoritt.  

Gjør ingenting 

Ferier kan ofte føre til et aktivitetspress uten like. Vit at det er helt greit å ikke gjøre noe eller å ikke legge planer. Å gjøre ingenting er høyst undervurdert. Tillat deg selv å slappe av og å tenke på alt eller ... ingenting. 

Vi håper du fant noen aktiviteter til sommerferien! Vi vet at ferier ofte kan bli dyrt, derfor er det viktig for oss å påpeke at det ikke må være det. Din tilstedeværelse er mye viktigere enn dyre utgifter til lekeland, badeland og andre land. Den har også en mye større verdi for familien din, enn hva et forbrukslån ville ha gitt. God fornøyelse med planleggingen! 


Ordliste for bank

Liste over bankuttrykk som ofte dukker opp

Belåningsgrad

Belåningsgrad er helt enkelt hvor stor andel av verdien på boligen din som er belånt. Har du en bolig med verdi 3 millioner kroner, kan du maksimalt låne 85%, det vil si 2,550 millioner kroner.

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er en anmerkning som er registrert på deg som person for en uoppgjort inkassosak. Har du for eksempel lønnstrekk, utlegg, forelegg dom eller er konkurs, da har du betalingsanmerkning.

Kan jeg bli kvitt betalingsanmerkning?

Brutto inntekt

Dette er inntekten din før skatt blir trukket ifra.

Debitor

Skylder du penger til en bank, for eksempel, er du debitor. Den siden av et forhold som skylder noe er debitoren.

Effektiv rente

Dette er renta du faktisk betaler. Altså renta banken har gitt deg, pluss gebyrer eller andre kostnader banken tar betalt for.

Forbrukslån

Et lån du kan få uten å gi banken noe sikkerhet, som hus eller båt for eksempel. Kredittkort er også et eksempel på et slikt lån. Forbrukslån har ofte veldig høy rente hvis du ikke klarer å betale tilbake med en gang.

Fordringer

En fordring betyr helt enkelt et krav. For eksempel, en ubetalt regning fra en bank eller nettbutikk.

Fullmakt

En signert erklæring på at noen andre kan handle på vegne av deg. Vi trenger for eksempel en fullmakt fra deg hvis vi skal hjelpe deg med dine kreditorer på vegne av deg.

Gjeld

Kort fortalt er gjeld penger du skylder andre. Når man har gjeld er man forpliktet til å betale dette tilbake, som regel innen en bestemt dato.

Gjeldsbrev

Den kontrakten eller avtalen som blir inngått mellom den som låner ut penger og den som låner penger. Når du låner penger fra banker i Norge, er dette standard avtaler som er utarbeidet i fellesskap mellom norske banker.

Gjeldsgrad

Gjeldsgrad er forholdstallet mellom din brutto inntekt og din totale gjeld. Har du for eksempel en brutto inntekt på 500 tusen og gjeld på 2 millioner er gjeldsgraden din 4. Det er en begrensning i reguleringen av bankene at de maksimalt kan yte lån som gir husholdningen en gjeldsgrad på 5.

Inkasso og inkassokrav

Betaler du ikke en regning vil du først få et inkassovarsel. Blir regningen fortsatt ikke betalt havner beløpet til inkasso. Hvis regningen sendes til inkasso, får du med en gang høye gebyrer og renter. Selv for småbeløp kan summen av regningen og inkassogebyrer fort bli stor.

Les mer om inkasso.

Kausjonist

Dette er ett rettslig begrep som enkelt betyr at noen er medansvarlig for din gjeld. For eksempel, hvis andre stiller sin bolig som sikkerhet når du søker om lån, blir eieren av den boligen en kausjonist. En kausjonist kan være medansvarlig for hele, eller kun deler av et lån. Kausjonisten blir kun stilt til ansvar dersom du ikke betaler ditt lån, altså at du misligholder ditt lån.

Kreditor

En kreditor en noen, for eksempel en bank, som har et krav på deg. Har du et forbrukslån i en bank, er banken din kreditor. Har du handla på nett og valgt Klarna som betalingsmåte, er Klarna din kreditor.

Kreditt

Kreditt kan oversettes til økonomisk tillit som gjør at du kan låne penger eller utsette å betale for noe. I noen tilfeller kan du bli gitt kreditt uten at banken krever så mye dokumentasjon på at du kan betale tilbake. Det skjer for eksempel hvis banken tilbyr deg et kredittkort eller du får et forbrukslån. I andre tilfeller må du ha god dokumentasjon på at du kan betale tilbake, for eksempel ved å stille egen eller andres bolig som sikkerhet.

Kredittsjekk

I noen tilfeller vil bedrifter ha behov for å sjekke din økonomiske situasjon. Dette skjer som regel hvis du kjøper noe på avbetaling, bestiller et abonnement på telefon for eksempel, og ved alle typer lån. Bedrifter må ha en saklig grunn til å ta en kredittsjekk av deg, og du vil alltid få beskjed når dette er gjort. Ofte får man et brev i posten av selskapet som har gjennomført kredittsjekken. En kredittsjekk er en oppsummering av din inntekt, formue og eventuelle betalingsanmerkninger de siste årene. En kredittsjekk gir en anbefaling om di er kredittverdig eller ikke.

Løpetid

Løpetid er helt enkelt hvor lang tid det går til låner er nedbetalt.

Mislighold

Helt enkelt betyr mislighold at du ikke betaler det du skylder. Når du får et lån av en bank, inngår dere en kontrakt der du forplikter deg til å betale det du skylder innen en viss tidsperiode. Gjør du ikke det, bryter du kontrakten og det kalles mislighold.

Namsmann

Namsmannen er en offentlig tjenestemann som kan tvangsinndrive krav kreditorer har på deg. For eksempel, du har regninger som har gått til inkasso, som du fortsatt ikke har betalt. Etter hvert vil inkassoselskapet kontakte namsmannen som kan pålegge deg lønnstrekk for å gjøre opp for deg.

Det er også namsmannen som vil står for eventuelle tvangssalg av boliger.

Les mer her.

Nominell rente

Nominell rente er renta du har fått av banken før gebyrer og andre kostnader blir lagt på.

Pant

Dette er sikkerheten du stiller for gjeld som du tar opp. Kort sagt gir du den som låner deg penger rettighet til å kreve inn gjelden ved å overta/selge den eiendelen som er stilt som pant.

Pantedokument

Dette er det dokumentet som blir brukt for å avtale pant/sikkerhet i eiendeler i forbindelse med opptak av gjeld.

Purring

Hvis glemmer, eller av andre grunner, ikke betaler en regning til rett tid, vil banken sende deg en purring på beløpet. Det kan da være at du også må betale et gebyr for at du ikke har betalt til avtalt tid. Betaler du ikke etter at du har fått en purring, vil du etter hvert også få et inkassovarsel.

Refinansiering

Når du refinansierer ditt lån betyr det at du erstattet ditt lån du har i dag med et nytt lån. Målet er at ditt nye lån har bedre betingelser enn det du har i dag. Pass på at du opplyser om all gjeld du har pådratt deg når du søker om refinansiering. I vår bank vil vi kun gi deg et tilbud dersom vi kan gi den bedre betingelser enn det du har i dag, og da er vi avhengige av å ha et så klart bilde av din situasjon som mulig.

Hva betyr det å refinansiere med pant i bolig?

Hvorfor må banken ha sikkerhet i bolig?

Rente

Rente er helt enkelt det det koster å låne penger. I tillegg til beløpet du har lånt, må også renten betales tilbake til den du låner fra.

La oss si at du får et forbrukslån på 10.000 kroner av en bank som vil ha en rente på 25% og betaler alt sammen tilbake etter ett år uten noen gebyrer. Da koster det deg 2.500 kroner å låne disse pengene i 1 år, og du må samlet betale tilbake 12.500 kroner.

Sikkerhet i andres eiendom

Å stille sikkerhet i andres eiendom betyr at du får med deg noen på ditt lån i form av en kausjonist. Dette kan gjøre at banken blir sikrere på at du kommer til å betale ned gjelden din og du kan da som oftest få en bedre rente. Men det viktig for de som er kausjonister å vite at eiendommen de stiller som sikkerhet for deg, kan måtte selges dersom du ikke betaler.

Takst

Takst betyr å sette en verdi på noe. For eksempel på en bolig, båt, eller bil. Dette gjøres av eiendomsmeglere eller godkjente takstmenn.

Terminbeløp

Terminbeløp er det beløpet du skal betale ned på et lån i hver måned(termin) så lenge du har lån. Terminbeløpet inneholder avdrag, renter og eventuelle gebyrer.

Tilleggsikkerhet

Slik sikkerhet stilles i tillegg til sikkerhet i din egen bolig. Det kan være sikkerhet i en hytte, andre verdisaker, eller sikkerhet i eiendommer som eies av andre enn deg selv. Disse vil da være kausjonister for deg.

Utbetalingsfullmakt

Dette er den fullmakten vi trenger fra deg når vi skal samle din gamle gjeld hos oss. Det gir oss mulighet til å betale ut dine krav på vegne av deg.

Utleggstrekk

Du vil få et utleggstrekk hvis namsmannen har bestemt at du må betale tilbake din gjeld ved hjelp av lønnstrekk. Ved utleggstrekk vil beløpet ikke utbetales til deg, men gå direkte til kreditor.


Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe om prosessen rundt å søke refinansiering hos oss? Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål om hva som skjer etter du har sendt inn din søknad. Har du flere spørsmål er du velkommen til å kontakte oss. 

Hvilken informasjon må jeg ha klar for å søke om refinansiering?

Søknadsprosessen tar ikke lang tid, men det kan være greit å ha sjekket opp i noen tall.  

Først og fremst ber vi om personopplysninger om deg og om din eventuelle medlåntaker. Videre trenger vi informasjon om din inntekt som inkluderer: 

 • Lønn 
 • Pensjon 
 • NAV 
 • Inntekter fra utleie 
 • Bidrag 

Siste steg er å opplyse om lån og gjeld. Her er det best om du klarer å gi så utfyllende informasjon som mulig. All gjeld er relevant, for eksempel: 

 • Boliglån. Her er det viktig at du opplyser om det totale boliglånet. 
 • Billån 
 • Hyttelån 
 • Studielån 
 • Kredittkortgjeld 
 • Forbrukslån 

Er du usikker på om du har fått med deg all gjeld, vil vi anbefale deg å sjekke gjeldsregisteret.  

Vi ber deg også om markedsverdien på boligen din. Dersom du ikke har fått en takst på boligen din og er usikker på verdien, kan du for eksempel sjekke virdi.no. Der finner du informasjon om hva lignende boliger i ditt område har blitt solgt for.  

Til slutt ber vi deg også om en fullmakt slik at vi enkelt kan innhente mer informasjon om deg og din situasjon dersom vi trenger det. Denne fullmakten signerer du med BankID. 

Jeg har sikkerhet i bolig og har sendt inn søknad. Hva skjer så?

Det første vi gjør er å passe på at vi har all informasjon om deg som vi trenger for å kunne se ordentlig på saken din. Vi ønsker å hjelpe folk på en skikkelig måte, derfor er det viktig for oss å vite så mye som mulig om din økonomiske situasjon.  

Etter at vi har fått inn all informasjon vi trenger, begynner en rådgiver å se på saken din. Rådgiveren går nøye gjennom din situasjon, som inkluderer alle dine verdier, lån, betalingsanmerkninger, inkassokrav og andre kreditter. I tillegg ser vi hvordan inntekten din er i forhold til størrelsen på gjelden din.. 

Ser vi da at situasjonen din blir bedre med refinansiering hos oss, vil du få et tilbud om lån. Målet vårt er at du skal bli kunde i en vanlig bank etterhvert.

Les mer om refinansiering.

Dere har høyere renter enn vanlige banker. Hvorfor det?

Ja, vi har høyere rente enn det du får i en ordinær bank på boliglån. Det er fordi det er risikabelt for oss å ta på oss en gjeld som allerede er blitt misligholdt.  

Samtidig er renten vår lavere enn den du betaler på forbrukslån eller andre usikrede kreditter. Vi gir deg også rentegaranti, som betyr at renta ikke stiger de 3 første årene du er kunde.  

Husk også på at holder du deg til betalingsplanen som du får av oss, er målet at du så raskt som mulig skal over i en vanlig bank, med lavere renter.   

Det koster ingenting å avslutte kundeforholdet ditt hos oss.  

Jeg har fått innvilget lån i Kraft Bank. Hva nå?

Det er viktig å huske på at selv om du får refinansiert dine lån hos oss, er jobben ikke over. Lånet skal betjenes, og renter skal betales. Det kan derfor være lurt å sette seg et budsjett eller plan for hvordan du skal få dine penger til å strekke til. Sjekk gjerne SIFOs referansebudsjett der vil du få informasjon om hva en gjennomsnittsfamilie bruker.  

Hvor lenge må jeg beholde lånet mitt hos Kraft Bank?

Det varierer hvor lenge folk står som kunde hos oss. Noen trenger bare noen måneder eller ett år for å komme seg over til en vanlig bank, mens andre trenger lenger tid. Det viktigste er at du har tatt ansvar for din gjeld og din økonomiske fremtid. Når du er klar til å bytte bank, blir kundeforholdet ditt hos oss avsluttet og vi ønsker deg lykke til videre!