Hva er en betalingsanmerkning?

Har du hørt om betalingsanmerkning, men er usikker på hva det innebærer?

Helt enkelt er betalingsanmerkning er en anmerkning som er registrert på deg som person for en uoppgjort inkassosak. Altså at du ikke har betalt en regning, selv om kreditoren din har gått rettens vei for å få pengene sine. 

Har du for eksempel lønnstrekk, utlegg, forelegg eller er konkurs, da har du betalingsanmerkning. 

Hvordan får jeg en betalingsanmerkning? 

 1. Du får en regning som ikke blir betalt, og etter hvert overtar et inkassoselskap regningen din.  
 2. Regningen blir dyrere fordi inkassoselskapet krever renter. Du fortsetter å ikke betale regningen, selv om inkassoselskapet varsler at de vil gå til rettslige skritt dersom du ikke betaler.  
 3. Inkassoselskapet mottar ingen betaling fra deg, de går til rettslige skritt og du får, for eksempel, lønnstrekk.  
 4. Kredittopplysningsbyråene blir varslet om at du har lønnstrekk, og da setter de opp en betalingsanmerkning på deg.  

Hvem gir betalingsanmerkninger? 

Det er flere som kan varsle kredittopplysningsbyråene om at du ikke har betalt for deg.  

 • Inkassoselskap 
 • Namsmenn 
 • Forliksråd 
 • Statens Kartverk 
 • Løsøreregisteret  
 • Statens innkrevingssentral 

Kan jeg sjekke om jeg har betalingsanmerkning? 

Ja, du kan sjekke selv hos kredittopplysningsbyråene om noen har gitt deg en betalingsanmerkning.  

Du kan for eksempel sjekke hos: 

Husk at det et helt gratis å sjekke opplysninger om deg selv. Du trenger ikke betale noen for å ta en kredittsjekk av deg.

Hvor lenge blir en betalingsanmerkning stående? 

En betalingsanmerkning blir i utgangspunktet stående helt til du betaler den. Men etter 4 år kan saken bli foreldet, altså den “går ut på dato”. Det er viktig å huske på at de fleste kreditorer vil starte prosessen med å fornye kravet etter 4 år, og det er derfor usannsynlig at det går bort av seg selv. Det aller beste er å betale seg ut av en betalingsanmerkning, hvis du kan. 

Hvordan blir jeg påvirket av en betalingsanmerkning? 

Når du søker om å få noe på kreditt, om det så er et lån eller å handle med utsatt betaling (f.eks. Klarna) blir kredittscoren din sjekket. Kredittscoren skal fortelle din kreditor noe om hvor sannsynlig det er at du vil betale tilbake det du skylder. Scoren går fra 0 til 100, hvor 100 er best.  

Når noen registrerer en betalingsanmerkning på deg, går som regel kredittscoren din ned til 0. Det betyr at du som oftest vil få automatisk avslag hvis du søker om kreditt.  

Det vil påvirke: 

 • Søknader om lån 
 • Leie leilighet 
 • Opprette et abonnement. For eksempel, mobilabonnement, strøm, tv.  
 • Handle på kreditt 
 • Tegne forsikring 

Hvordan kan jeg unngå betalingsanmerkning? 

Noen ganger havner man i økonomiske problemer og det blir vanskelig å få betalt alle regninger i tide. Det kan fort utvikle seg til en vanskelig situasjon, hvor noen til og med får problemer med å åpne regningene sine. Men det er viktig at man prøver å ta kontakt med dem man skylder penger. Ofte er det mulig å forhandle ned renten, eller å opprette en betalingsplan.  

På alle stegene frem mot betalingsanmerkning oppfordrer vi deg til å ta kontakt med kreditoren din og høre hvilke muligheter du har.  

Du kan også be oss om hjelp. Vi kan hjelpe deg å rydde i økonomien din, og hvis du trenger refinansiering, er verken inkassogjeld eller betalingsanmerkning et hinder for oss. Kan du stille sikkerhet i egen eller andres bolig, kan vi kanskje hjelpe deg. 

Les mer


Dame med pc på kafe

Hva er refinansiering?

Ofte ligger det en stor livsendring bak når personer opplever å havne bakpå med økonomien. Permittering, samlivsbrudd, langvarig sykdom og andre uforutsette hendelser er alle eksempler på hvordan personer kan miste kontroll over økonomien.  

Dame med pc på kafe

Det virker kanskje som en god kortsiktig løsning med forbrukslån og kredittkort, helt til man mister kontrollen, og inkassovarsel og betalingsanmerkningene dukker opp. Har man flere forskjellige kreditorer å forholde seg til i tillegg, blir situasjonen fort mer uoversiktlig. 

Men det er mulig å få hjelp.  

Refinansiering med sikkerhet i bolig - Hva betyr det? 

Det er mange måter å ta opp et lån på. Kredittkort og forbrukslån er eksempler på usikret lån. Det betyr at du får låne penger uten å stille noe av verdi som sikkerhet for dem som gir deg lån, mot at du betaler en høyere rente.  Boliglån er et eksempel på sikret lån. Banken som gir deg lånet tar pant i din (eller andres) bolig, mot at du får låne penger til en lavere rente.  

Refinansiering betyr at du flytter eller samler lån til et nytt lån, oftest med bedre betingelser. For eksempel lavere rente eller lengre betalingstid.  

Refinansiering med sikkerhet i bolig betyr oftest å samle dine eksisterende usikrede lån, inn i et nytt boliglån. Dette gir deg en lavere rente og lengre betalingstid. Altså, lånet koster deg mindre, og i tillegg blir de månedlige kostnadene mindre, fordi de ikke skal betales tilbake like raskt.  

For noen er dette løsningen for å unngå inkasso og betalingsanmerkninger. 

Hvem passer refinansiering med sikkerhet i bolig for?

Eier du bolig og har usikret gjeld som du sliter med å betale, kan refinansiering med sikkerhet i bolig være løsningen for deg. Mange av våre kunder har allerede en eller flere betalingsanmerkninger, en komplisert økonomi, eller har fått nei til refinansiering av sin vanlige bank. Dette er ikke et hinder for oss. 

For deg som ikke eier bolig, kan en realkausjonist være løsningen. Da må, for eksempel, et familiemedlem stille sin bolig som sikkerhet for ditt lån. Vi tar da pant i din realkausjonist sin bolig, men det er du som betaler på renter og avdrag. 

https://youtu.be/7NCbiK4nlYA

Refinansiere kredittkort

Kredittkort er en form for usikret gjeld og har som regel en rente på rundt 20%. På kredittkortregningen kan man også velge å kun betale et minimumsbeløp per måned, istedenfor å betale hele regningen. Det kan føre til at gjelden du har tatt opp øker raskere enn du rekker å betale ned.  

Med refinansiering med sikkerhet i bolig, får du en lavere rente og en lengre løpetid på kredittlånet, som gjør at du uansett betaler ned på lånet hver måned.  

Det er viktig å huske på at selv om renta på boliglånet du får hos oss er høyere enn du har i din “vanlige” bank, er den betydelig lavere enn renta du får på kredittkortet. Har du mange kredittkort som er høyt belånt, kan derfor refinansiering med sikkerhet i bolig være en mulig løsning for deg.   

Refinansiere forbrukslån

Forbrukslån er også en form for usikret gjeld, men har som regel en lavere rente enn kredittkort. Slike lån skal som oftest betales tilbake innen kort tid, som regel noen år, og blir derfor en stor ekstra utgift en god stund som kan gjøre økonomien uhåndterbar.  

Har du tatt opp flere forbrukslån kan refinansiering med sikkerhet være en løsning for å få senket de månedlige utgiftene og kostnadene på lånet. Å senke renteutgiftene på et stort lån, og spre lånet over lengre tid vil kunne gi deg lavere månedlige kostnader. For noen er det dette som skal til for at de klarer å holde hodet over vannet økonomisk. 

Hvorfor må banken ha sikkerhet i bolig for å kunne refinansiere? 

For å kunne refinansiere lån som allerede er misligholdt, er vi avhengige av en form for sikkerhet. Sikkerhet i bolig gir oss rom for å gi en lavere rente enn det som er vanlig på kredittkort og forbrukslån. Renta er ikke like lav som man får i en vanlig bank, men den er betydelig lavere enn det våre kunder ofte har fra før. Det fører til lavere kostnader per måned, som kan gjøre hverdagen lettere for flere.   

Dette er grunnen til at vi sier at dersom du kan stille egen, eller andres bolig som sikkerhet, kan vi kanskje hjelpe deg ut av dine økonomiske utfordringer.    

Les mer om hvorfor banken må ha sikkerhet i bolig her.

Hva er forskjellen på forbrukslån og refinansiering med sikkerhet i bolig?

Et forbrukslån er usikret gjeld, ofte med høy rente, som kan brukes til å dekke uforutsette større utgifter. På grunn av den høye renten, lønner det seg å betale raskt ned hvis man kan.  

Refinansiering med sikkerhet i bolig brukes til å samle all gjeld på ett sted, for å få bedre betingelser enn det man har i dag. I og med at banken tar sikkerhet i bolig, regnes lånet som sikret, og derfor har vi mulighet til å tilby lavere rente enn det man får på forbrukslån og kredittkort.    

 Les mer om usikret og sikret gjeld her 

Hvordan søker jeg om refinansiering med sikkerhet i bolig? 

Søknadsprosessen tar ikke lang tid, men det kan være greit å ha sjekket opp i noen tall.  

Først og fremst ber vi om personopplysninger om deg og om din eventuelle medlåntaker. Videre trenger vi informasjon om din inntekt som inkluderer: 

 • Lønn 
 • Pensjon 
 • NAV 
 • Inntekter fra utleie 
 • Bidrag 

Siste steg er å opplyse om lån og gjeld. Her er det best om du klarer å gi så utfyllende informasjon som mulig. All gjeld er relevant, for eksempel: 

 • Boliglån 
 • Billån 
 • Hyttelån 
 • Studielån 
 • Kredittkortgjeld 
 • Forbrukslån 

Er du usikker på om du har fått med deg all gjeld, vil vi anbefale deg å sjekke gjeldsregisteret 

Til slutt ber vi deg også om en fullmakt slik at vi enkelt kan innhente mer informasjon om deg og din situasjon dersom vi trenger det. Denne fullmakten signerer du med BankID.  

Hvor lang tid tar det å betale ned gjeld som er refinansiert?

Det er viktig å huske på at vi ikke kan fjerne noe av gjelden din, men vi gjør den mer håndterbar. Det gjør vi med å bake din gjeld inn i et nytt boliglån, altså forlenger betalingstiden på din opprinnelige gjeld, som betales ned over 25 år. Det er dette sammen med en ofte lavere rente, som gjør at de månedlige kostnadene blir lavere  

Vårt mål er at du skal kunne flytte lånet ditt tilbake til en “vanlig” bank med enda lavere boliglånsrente når du har fått tilbake kontrollen på økonomien. Det varierer hvor lang tid det vil ta, men det viktigste er å få ryddet opp i inkasso og betalingsanmerkninger. Det kan også lønne seg å vise en ny bank at du har klart å holde kontroll over tid, og har klart deg med de midlene du har igjen.  

Der er derfor ikke meningen at du skal ha et boliglån med rundt 6% rente for alltid, men for en periode slik at du kommer deg à jour med regninger. Når du har fått kontroll over din økonomi står du selv fritt til å velge ny bank. 

Hvorfor refinansiere med Kraft Bank?

Vi ønsker å hjelpe mennesker med en utfordrende økonomi.  

Alle som søker lån hos oss vil få en tilbakemelding fra en økonomisk rådgiver, med informasjon om hva som skal til for at vi kan hjelpe med refinansiering.  

Det er også et krav fra vår side at det å få et lån i Kraft Bank skal være til hjelp. Vi gir derfor kun ut tilbud til de som vil få en bedre økonomisk situasjon av å få refinansiert sine lån hos oss.  Det kaller vi å gi skikkelig hjelp. 

Les mer


Dame som leser på datamaskin

Hva er forskjellen på sikret gjeld og usikret gjeld?

Det finnes forskjellige måter man kan ta opp lån på. Hovedsakelig skiller man mellom sikret gjeld og usikret gjeld.  

Dame som leser på datamaskin

Sikret gjeld

Sikret gjeld er et lån hvor banken tar pant i noe du eier, for eksempel en bolig eller en fritidseiendom. Da er banken sikret at du kan betale tilbake det du skylder, enten ved at du betaler regningen eller ved at banken overtar eiendommen. Fordi dette er en sikrere måte for banken å låne ut penger på, får du ofte lavere rente. Eksempler på sikret gjeld er boliglån og billån. Slike lån er ikke alltid enkle å få, og banken kan stille krav om egenkapital for at du skal få et slikt lån.  

Usikret gjeld

Usikret gjeld er lån du som får uten å måtte stille noe som sikkerhet for banken. Det er et lån du får og som du står fritt til å disponere selv. Fordi det er mer usikkert for banken om du kan betale tilbake et slikt lån, vil det ofte komme med høyere renter og gebyrer. Eksempler på usikret lån er forbrukslån og kredittkort. Dette er lån som er enkle å få, men ofte vanskelige å betale tilbake. 

Er refinansiering hos Kraft Bank sikret eller usikret gjeld?  

For å få refinansiere gjennom Kraft Bank må du stille egen eller andres bolig som sikkerhet. Det betyr at du får et lån som er sikret, altså sikret gjeld. Det er på grunn av dette at vi ofte kan gi deg bedre betingelser på din gjeld enn det du har fra før. Sikret gjeld er billigere enn usikret gjeld.  

Les mer:


Tips til gratis sommeraktiviteter med barna

Sommerferien nærmer seg, og du kjenner kanskje på presset om å finne på uendelig med dyre aktiviteter for barnaMen det trenger ikke å koste så mye å kose seg i sommer. Du kommer langt med niste og en ekstra genser i sekken. 

Gå turer i nærområdet 

Trenger du inspirasjon til nye turer i ditt nærområde kan du sjekke ut www.ut.no. Der finner du tips til turer du kan gå i hele landet, og du kan sjekke vanskelighetsgrad. Pakk med niste og ta familien med på tur. Sjekk værmeldingen før dere går og ta med nok klær. En tur i skogen i regnet kan være utrolig spennende så lenge man er varm og tørr.  

Besøk biblioteket 

Har du barn som er glad i å lese? Da er den perfekte aktivitet for en regnværsdagen god tur til biblioteket. Her kan barna utforske og drømme seg bort i uendelige verdener og historier. Kanskje finner dere noe dere kan lese sammen?   

Dra til stranden 

Bor dere i nærheten av en strand, trenger man ikke pakke med seg mer enn badetøy og niste for å få en kjempefin dag! En badeplass byr på mange spennende aktiviteter. Og du, du MÅ ikke bade. Dere kan vasse, lete etter krabber under steiner, leke i sanden (å grave noen ned er som regel gøy for både store og små), leke i naturen rundt badeplassen eller bare slappe av og nye været. 

Overnatt ute 

Er dere glade i friluft, eller har et ønske om å bli det? Prøve en natt under åpen himmel. Man trenger ikke nødvendigvis en hel masse utstyr for å få det til. En lavterskel versjon kan være å ta med madrassen og dyna ut på terrassen for natten. Har dere tilgang på soveposer og telt, kan dere sove i hagen eller i skogen.  

Spill brettspill 

Den gode gamle klassikeren brettspill. Brettspill har vært kilde til uendelig mye engasjement, moro og opphetede diskusjoner i en årrekke. Kanskje det er på tide å dra de frem igjen? 

Fiske krabber 

Når var sist gang du prøvde å fiske krabbe? Har du også minner om hyssing og knuste snegleskjell i et håp om å få tak i en krabbe under brygga? Nå til dags kan man kjøpe egne stenger spesielt til krabbefiske, men den gode gamle varianten er ganske koselig den også.  

Skattejakt 

Gjør det i hagen eller i skogen. Det krever litt innsats i å grave ned en liten overraskelse og å tegne et kart, men det er noe alle kan få til. Vanskelighetsgraden avgjør du! 

Spis middagen ute 

Det er ikke alltid man må ha store planer for dagen for å gjøre den spennende. Ta frem grillen eller ta med maten ut på terrassen. Har du ikke terrasse eller hage kan dere kanskje finne en lekeplass eller park med grillmuligheter.  

Gå på let etter nye lekeplasser 

Lekeplass er som regel en stor slager hos barna, men kanskje har dere gått lei av å være på de samme plassene hver dag. Gå en tur i nærområdet og sjekk om dere finner noen spennende lekeplasser dere ikke har oppdaget enda. Kanskje får dere en ny favoritt.  

Gjør ingenting 

Ferier kan ofte føre til et aktivitetspress uten like. Vit at det er helt greit å ikke gjøre noe eller å ikke legge planer. Å gjøre ingenting er høyst undervurdert. Tillat deg selv å slappe av og å tenke på alt eller ... ingenting. 

Vi håper du fant noen aktiviteter til sommerferien! Vi vet at ferier ofte kan bli dyrt, derfor er det viktig for oss å påpeke at det ikke må være det. Din tilstedeværelse er mye viktigere enn dyre utgifter til lekeland, badeland og andre land. Den har også en mye større verdi for familien din, enn hva et forbrukslån ville ha gitt. God fornøyelse med planleggingen! 


Ordliste for bank

Liste over bankuttrykk som ofte dukker opp

Belåningsgrad

Belåningsgrad er helt enkelt hvor stor andel av verdien på boligen din som er belånt. Har du en bolig med verdi 3 millioner kroner, kan du maksimalt låne 85%, det vil si 2,550 millioner kroner.

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er en anmerkning som er registrert på deg som person for en uoppgjort inkassosak. Har du for eksempel lønnstrekk, utlegg, forelegg dom eller er konkurs, da har du betalingsanmerkning.

Kan jeg bli kvitt betalingsanmerkning?

Brutto inntekt

Dette er inntekten din før skatt blir trukket ifra.

Debitor

Skylder du penger til en bank, for eksempel, er du debitor. Den siden av et forhold som skylder noe er debitoren.

Effektiv rente

Dette er renta du faktisk betaler. Altså renta banken har gitt deg, pluss gebyrer eller andre kostnader banken tar betalt for.

Forbrukslån

Et lån du kan få uten å gi banken noe sikkerhet, som hus eller båt for eksempel. Kredittkort er også et eksempel på et slikt lån. Forbrukslån har ofte veldig høy rente hvis du ikke klarer å betale tilbake med en gang.

Fordringer

En fordring betyr helt enkelt et krav. For eksempel, en ubetalt regning fra en bank eller nettbutikk.

Fullmakt

En signert erklæring på at noen andre kan handle på vegne av deg. Vi trenger for eksempel en fullmakt fra deg hvis vi skal hjelpe deg med dine kreditorer på vegne av deg.

Gjeld

Kort fortalt er gjeld penger du skylder andre. Når man har gjeld er man forpliktet til å betale dette tilbake, som regel innen en bestemt dato.

Gjeldsbrev

Den kontrakten eller avtalen som blir inngått mellom den som låner ut penger og den som låner penger. Når du låner penger fra banker i Norge, er dette standard avtaler som er utarbeidet i fellesskap mellom norske banker.

Gjeldsgrad

Gjeldsgrad er forholdstallet mellom din brutto inntekt og din totale gjeld. Har du for eksempel en brutto inntekt på 500 tusen og gjeld på 2 millioner er gjeldsgraden din 4. Det er en begrensning i reguleringen av bankene at de maksimalt kan yte lån som gir husholdningen en gjeldsgrad på 5.

Inkasso og inkassokrav

Betaler du ikke en regning vil du først få et inkassovarsel. Blir regningen fortsatt ikke betalt havner beløpet til inkasso. Hvis regningen sendes til inkasso, får du med en gang høye gebyrer og renter. Selv for småbeløp kan summen av regningen og inkassogebyrer fort bli stor.

Les mer om inkasso.

Realkausjonist

Dette er et rettslig begrep som kort fortalt betyr at noen tilbyr sin egen bolig som tilleggssikkerhet for din gjeld, ofte i tillegg til din egen bolig. Eieren av boligen som tilbys som tilleggssikkerhet blir da en realkausjonist for deg og din gjeld.

En realkausjonist kan kausjonere (stille med tilleggssikkerhet) for hele eller kun deler av et lån. Realkausjonisten blir kun stilt til ansvar dersom du ikke betaler ditt lån, altså at du misligholder ditt lån, og at banken som har lånt deg penger ikke får inn nok penger ved salg av boligen din til å dekke lånet du har i banken.

Kreditor

En kreditor en noen, for eksempel en bank, som har et krav på deg. Har du et forbrukslån i en bank, er banken din kreditor. Har du handla på nett og valgt Klarna som betalingsmåte, er Klarna din kreditor.

Kreditt

Kreditt kan oversettes til økonomisk tillit som gjør at du kan låne penger eller utsette å betale for noe. I noen tilfeller kan du bli gitt kreditt uten at banken krever så mye dokumentasjon på at du kan betale tilbake. Det skjer for eksempel hvis banken tilbyr deg et kredittkort eller du får et forbrukslån. I andre tilfeller må du ha god dokumentasjon på at du kan betale tilbake, for eksempel ved å stille egen eller andres bolig som sikkerhet.

Kredittsjekk

I noen tilfeller vil bedrifter ha behov for å sjekke din økonomiske situasjon. Dette skjer som regel hvis du kjøper noe på avbetaling, bestiller et abonnement på telefon for eksempel, og ved alle typer lån. Bedrifter må ha en saklig grunn til å ta en kredittsjekk av deg, og du vil alltid få beskjed når dette er gjort. Ofte får man et brev i posten av selskapet som har gjennomført kredittsjekken. En kredittsjekk er en oppsummering av din inntekt, formue og eventuelle betalingsanmerkninger de siste årene. En kredittsjekk gir en anbefaling om di er kredittverdig eller ikke.

Løpetid

Løpetid er helt enkelt hvor lang tid det går til låner er nedbetalt.

Mislighold

Helt enkelt betyr mislighold at du ikke betaler det du skylder. Når du får et lån av en bank, inngår dere en kontrakt der du forplikter deg til å betale det du skylder innen en viss tidsperiode. Gjør du ikke det, bryter du kontrakten og det kalles mislighold.

Namsmann

Namsmannen er en offentlig tjenestemann som kan tvangsinndrive krav kreditorer har på deg. For eksempel, du har regninger som har gått til inkasso, som du fortsatt ikke har betalt. Etter hvert vil inkassoselskapet kontakte namsmannen som kan pålegge deg lønnstrekk for å gjøre opp for deg.

Det er også namsmannen som vil står for eventuelle tvangssalg av boliger.

Les mer her.

Nominell rente

Nominell rente er renta du har fått av banken før gebyrer og andre kostnader blir lagt på.

Pant

Dette er sikkerheten du stiller for gjeld som du tar opp. Kort sagt gir du den som låner deg penger rettighet til å kreve inn gjelden ved å overta/selge den eiendelen som er stilt som pant.

Pantedokument

Dette er det dokumentet som blir brukt for å avtale pant/sikkerhet i eiendeler i forbindelse med opptak av gjeld.

Purring

Hvis glemmer, eller av andre grunner, ikke betaler en regning til rett tid, vil banken sende deg en purring på beløpet. Det kan da være at du også må betale et gebyr for at du ikke har betalt til avtalt tid. Betaler du ikke etter at du har fått en purring, vil du etter hvert også få et inkassovarsel.

Refinansiering

Når du refinansierer ditt lån betyr det at du erstattet ditt lån du har i dag med et nytt lån. Målet er at ditt nye lån har bedre betingelser enn det du har i dag. Pass på at du opplyser om all gjeld du har pådratt deg når du søker om refinansiering. I vår bank vil vi kun gi deg et tilbud dersom vi kan gi den bedre betingelser enn det du har i dag, og da er vi avhengige av å ha et så klart bilde av din situasjon som mulig.

Hva betyr det å refinansiere med pant i bolig?

Hvorfor må banken ha sikkerhet i bolig?

Rente

Rente er helt enkelt det det koster å låne penger. I tillegg til beløpet du har lånt, må også renten betales tilbake til den du låner fra.

La oss si at du får et forbrukslån på 10.000 kroner av en bank som vil ha en rente på 25% og betaler alt sammen tilbake etter ett år uten noen gebyrer. Da koster det deg 2.500 kroner å låne disse pengene i 1 år, og du må samlet betale tilbake 12.500 kroner.

Sikkerhet i andres eiendom

Å stille sikkerhet i andres eiendom betyr at du får med deg noen på ditt lån i form av en kausjonist. Dette kan gjøre at banken blir sikrere på at du kommer til å betale ned gjelden din og du kan da som oftest få en bedre rente. Men det viktig for de som er kausjonister å vite at eiendommen de stiller som sikkerhet for deg, kan måtte selges dersom du ikke betaler.

Takst

Takst betyr å sette en verdi på noe. For eksempel på en bolig, båt, eller bil. Dette gjøres av eiendomsmeglere eller godkjente takstmenn.

Terminbeløp

Terminbeløp er det beløpet du skal betale ned på et lån i hver måned(termin) så lenge du har lån. Terminbeløpet inneholder avdrag, renter og eventuelle gebyrer.

Tilleggsikkerhet

Slik sikkerhet stilles i tillegg til sikkerhet i din egen bolig. Det kan være sikkerhet i en hytte, andre verdisaker, eller sikkerhet i eiendommer som eies av andre enn deg selv. Disse vil da være kausjonister for deg.

Utbetalingsfullmakt

Dette er den fullmakten vi trenger fra deg når vi skal samle din gamle gjeld hos oss. Det gir oss mulighet til å betale ut dine krav på vegne av deg.

Utleggstrekk

Du vil få et utleggstrekk hvis namsmannen har bestemt at du må betale tilbake din gjeld ved hjelp av lønnstrekk. Ved utleggstrekk vil beløpet ikke utbetales til deg, men gå direkte til kreditor.


Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe om prosessen rundt å søke refinansiering hos oss? Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål om hva som skjer etter du har sendt inn din søknad. Har du flere spørsmål er du velkommen til å kontakte oss. 

Hvilken informasjon må jeg ha klar for å søke om refinansiering?

Søknadsprosessen tar ikke lang tid, men det kan være greit å ha sjekket opp i noen tall.  

Først og fremst ber vi om personopplysninger om deg og om din eventuelle medlåntaker. Videre trenger vi informasjon om din inntekt som inkluderer: 

 • Lønn 
 • Pensjon 
 • NAV 
 • Inntekter fra utleie 
 • Bidrag 

Siste steg er å opplyse om lån og gjeld. Her er det best om du klarer å gi så utfyllende informasjon som mulig. All gjeld er relevant, for eksempel: 

 • Boliglån. Her er det viktig at du opplyser om det totale boliglånet. 
 • Billån 
 • Hyttelån 
 • Studielån 
 • Kredittkortgjeld 
 • Forbrukslån 

Er du usikker på om du har fått med deg all gjeld, vil vi anbefale deg å sjekke gjeldsregisteret.  

Vi ber deg også om markedsverdien på boligen din. Dersom du ikke har fått en takst på boligen din og er usikker på verdien, kan du for eksempel sjekke virdi.no. Der finner du informasjon om hva lignende boliger i ditt område har blitt solgt for.  

Til slutt ber vi deg også om en fullmakt slik at vi enkelt kan innhente mer informasjon om deg og din situasjon dersom vi trenger det. Denne fullmakten signerer du med BankID. 

Jeg har sikkerhet i bolig og har sendt inn søknad. Hva skjer så?

Det første vi gjør er å passe på at vi har all informasjon om deg som vi trenger for å kunne se ordentlig på saken din. Vi ønsker å hjelpe folk på en skikkelig måte, derfor er det viktig for oss å vite så mye som mulig om din økonomiske situasjon.  

Etter at vi har fått inn all informasjon vi trenger, begynner en rådgiver å se på saken din. Rådgiveren går nøye gjennom din situasjon, som inkluderer alle dine verdier, lån, betalingsanmerkninger, inkassokrav og andre kreditter. I tillegg ser vi hvordan inntekten din er i forhold til størrelsen på gjelden din.. 

Ser vi da at situasjonen din blir bedre med refinansiering hos oss, vil du få et tilbud om lån. Målet vårt er at du skal bli kunde i en vanlig bank etterhvert.

Les mer om refinansiering.

Dere har høyere renter enn vanlige banker. Hvorfor det?

Ja, vi har høyere rente enn det du får i en ordinær bank på boliglån. Det er fordi det er risikabelt for oss å ta på oss en gjeld som allerede er blitt misligholdt.  

Samtidig er renten vår lavere enn den du betaler på forbrukslån eller andre usikrede kreditter. Vi gir deg også rentegaranti, som betyr at renta ikke stiger de 3 første årene du er kunde.  

Husk også på at holder du deg til betalingsplanen som du får av oss, er målet at du så raskt som mulig skal over i en vanlig bank, med lavere renter.   

Det koster ingenting å avslutte kundeforholdet ditt hos oss.  

Jeg har fått innvilget lån i Kraft Bank. Hva nå?

Det er viktig å huske på at selv om du får refinansiert dine lån hos oss, er jobben ikke over. Lånet skal betjenes, og renter skal betales. Det kan derfor være lurt å sette seg et budsjett eller plan for hvordan du skal få dine penger til å strekke til. Sjekk gjerne SIFOs referansebudsjett der vil du få informasjon om hva en gjennomsnittsfamilie bruker.  

Hvor lenge må jeg beholde lånet mitt hos Kraft Bank?

Det varierer hvor lenge folk står som kunde hos oss. Noen trenger bare noen måneder eller ett år for å komme seg over til en vanlig bank, mens andre trenger lenger tid. Det viktigste er at du har tatt ansvar for din gjeld og din økonomiske fremtid. Når du er klar til å bytte bank, blir kundeforholdet ditt hos oss avsluttet og vi ønsker deg lykke til videre!

 


Hvorfor skal banken ha sikkerhet i bolig?

Hvorfor sier vi at vi må ha sikkerhet i bolig? Her kan du lese mer om hvorfor.

Det kan være mange ulike grunner til at folk får for mye gjeld, og dermed behøver hjelp til å rydde opp. 

Noen har vært uheldige og kommet opp i en situasjon der de ser seg nødt til å velge en kortsiktig og enkel løsning for å komme videre. Dette kan være livshendelser slik som alvorlig sykdom, skilsmisse eller uventet arbeidsledighet.

Andre har selv gjort valg uten å tenke så nøye over konsekvensene. De kan ha pusset opp hjemmet sitt, reist på ferie, eller kjøpt dyre ting og betalt med kredittkort eller forbrukslån. Uten å ha en langsiktig plan for hvordan disse skal betales tilbake, kan det føre til betalingsproblemer.

Evnen til å tilbakebetale

Kredittkortselskapet, eller forbrukslånsbanken som står for slik finansiering, kan ha gjort en god eller dårlig vurdering av kundens evne til å betale tilbake. Slik type finansiering gjøres uten sikkerhet i fast eiendom. Den som låner ut penger stoler på at kunden kommer til å betale tilbake, og lånet hefter personlig på den som har fått dette.

Kredittkortselskap sørger for å få betalt tilbake selv

Når du tar opp gjeld eller kreditt skal denne betales tilbake. Når du ikke klarer dette, blir det konsekvenser. Det er svært få banker som ønsker å refinansiere usikret gjeld hos en person som allerede har vist at han eller hun ikke klarer å betale. Kredittkortselskapet, eller forbrukslånsbanken som opprinnelig gav et slikt lån, må derfor sørge for å få betalt tilbake selv. 

Med sikkerhet i bolig blir banken tryggere på at kunden vil betale tilbake

For de som eier fast eiendom (eller har noen som kan hjelpe med slik sikkerhet), kan dette gjøre en bank som vurderer refinansiering tryggere på at kunden kan og vil betale tilbake. Når en bank da refinansierer dyr kredittkort- eller forbrukslånsgjeld med et boliglån, er det mulig å lage en bedre løsning for kunden. Renten blir lavere enn det man betalte tidligere og månedlige utgifter går ned. Renten er likevel høyere enn i en vanlig boliglånsbank. Fordi det er en betydelig jobb å rydde opp i mange betalingsanmerkninger og inkasso. I tillegg har kunden langt høyere sannsynlighet for å fortsatt ikke klare å betale, sammenlignet med vanlige boliglånskunder.

Dette er grunnen til at vi i Kraft Bank ønsker sikkerhet i fast eiendom for våre lån. 

Høyere renter i en kortest mulig periode

Kraft Bank har også høyere renter. På grunn at dette ønsker vi at kundene våre blir friskmeldt raskest mulig. Da kan de flytte tilbake i en vanlig boliglånsbank med normale renter. 

Fordi det er best for kunden.

Har du mye gjeld som du ikke klarer å betale tilbake, samtidig som du ikke eier fast eiendom? Da er det etablert offentlige løsninger ved gjeldsordning som gjør at gjeld kan slettes etter en fastsatt periode med stram økonomistyring.


Få hjelp til å rydde i økonomien

Når postkassen fylles opp av regninger og brev fra inkassoselskapene er det lett å miste oversikten og fokusere på små ting som virker overkommelig. Mange får også postkasseskrekk og lar være å åpne brevene som kommer. Det er lett å tenke at det ikke finnes noen løsning uansett, og føle at du er i en økonomisk krise som aldri kan la seg løse. Men det er mulig å rydde i økonomien, for å skaffe seg en oversikt over situasjonen.

Slik starter du å rydde i økonomien din:

Lag en enkel oversikt over økonomien din, og søk skikkelig økonomisk rådgivning.

Da setter du opp en enkel oversikt over de viktigste inntektene og utgiftene du har hver måned, slik som:

 • Lønn
 • Pensjon
 • Støtte fra NAV
 • Leieinntekter
 • Næringsinntekt

På utgiftssiden kan det være greit å skille mellom utgifter du har for å leve, og utgifter til å betale på lån og kreditter.

Vanlige leveutgifter:

 • Strøm
 • Forsikring
 • Mat
 • Klær
 • Telefon
 • Barnehage
 • Bensin
 • Restaurant osv.
 • Ulike abonnementer (internett og TV, trening, aviser, Spotify osv.)

Del lånekostnadene  i to

Lånekostnader kan deles i to, renter og avdrag. Skaff deg først oversikt over hvem du skylder penger, og deretter hvor mye du betaler hver av disse i måneden. Er du usikker kan du sjekke på Gjeldsregisteret.no, selv om dette ikke vil oppgi boliglånsgjeld eller alle mindre poster.

Med denne informasjonen har du nå det du trenger for å få oversikt over den økonomiske situasjonen din. Har du høyere utgifter enn inntekter hver måned, er det en situasjon du bør prøve å endre gjennom lavere forbruk eller høyere inntekt om mulig.

Dersom du synes det er vanskelig å finne frem all informasjonen kan du kontakte oss, så prøver vi å hjelpe deg. Vi kan også hjelpe deg å sammenligne din situasjon med hva en vanlig person eller familie normalt vil ha av utgifter i Norge. Vi vil også gi deg tips om hvordan du kan få en ny og bedre økonomisk situasjon.


Samlivsbrudd

Økonomisk hjelp ved samlivsbrudd

Et samlivsbrudd er av og til noe som skjer brått og uventet. Men det kan også være planlagt og diskutert mellom partene over lengre tid.

Prosessen med samlivsbrudd kan være preget av mange følelser og gi en opplevelse om en uoversiktlig fremtid. Det kan være følelser overfor partneren som du bryter med, nær familie, venner og barn. Det er derfor ikke rart at planlegging av økonomien kommer litt i andre eller tredje rekke. 

Her vil vi gi deg noen tips over hva du må ha oversikt på.

Finn svar på: -Har du felleseie eller særeie?

Dersom det ikke er inngått særskilte avtaler mellom ektefellene om formuesordningen, er hovedregelen at ektefeller har felleseie (ekstern lenke: familierettsadvokater.no). Felleseie inntrer automatisk når partene gifter seg. Ved manglende avtaler, vil alle eiendelene begge eier gå inn i felleseiet.

Som oftest vil motivet for å avtale særeie være å unngå likedeling ved en eventuell skilsmisse. Avtale om særeie må inngås i form av ektepakt, og kan omfatte enten samtlige eiendeler eller bare deler av en ektefelles eiendeler. Særeie innebærer at eiendeler ikke blir gjenstand for likedeling, og vil som nevnt innledningsvis først ha betydning ved et eventuelt opphør av ekteskapet ved skilsmisse eller død.

Dersom du er samboer og ikke har inngått en samboeravtale, så er utgangspunktet at verdiene ved et samlivsbrudd skal deles basert på hvem av partene som har anskaffet hva. Gjenstander som samboerne har ervervet sammen vil anses å være eiet av begge parter, enten med 50 % hver, eller med en annen brøk basert på den enkelte samboers bidrag ved anskaffelsen.

Det er viktig å skaffe seg oversikt over dette før eller under et samlivsbrudd. 

Finn ut: Hvilke verdier skal deles?

 • Hvilke verdier eier dere hver for dere og eventuelt sammen?
 • Hvilken gjeld har dere hver for seg og eventuelt sammen?

Dersom dere har en komplisert økonomi med mange eiendeler og sammensatt gjeld er det en god ide å søke hjelp i prosessen slik at det blir en rettferdig fordeling.

Søk hjelp for rettferdige løsninger

Vi opplever dessverre mange kunder som har vært gjennom et samlivsbrudd der prosessen ble gjort raskt for å korte ned en vanskelig tid. Da er det ofte dårlige løsninger som er valgt for en av partene, og som gjør det vanskelig å ha en ryddig økonomi i ettertid.

Vårt råd er derfor å søke hjelp før eller idet prosessen starter, slik at noen som står følelsesmessig på utsiden kan bidra til gode og rettferdige løsninger for begge parter.

Det er også viktig å ikke benytte kortsiktige finansielle løsninger (som forbrukslån eller kredittkort), uten å ha en klar og gjennomførbar plan for hvordan disse løsningene skal innfris.

Står du med økonomiske utfordringer nå og trenger hjelp til å komme tilbake på rett spor? Ta kontakt med en av oss i Kraft Bank, kanskje vi kan hjelpe!


Hva er omstartslån?

Omstartslån er en erstatning av et eller flere eksisterende lån med ett nytt lån med pant i bolig, også kaldt refinansiering.

I en omstart vil vi sørge for å slette eventuelle betalingsanmerkninger og betale de kravene du har mot deg. Vi vil gi deg ett nytt lån med en høyere rente enn et vanlig boliglån, men renten er lavere enn det du betaler på kredittkort, forbrukslån og andre smålån.

Vårt mål er at du skal kunne flytte ditt lån over til en ordinær bank når du har fått kontroll på din økonomi. Det er derfor ikke meningen at du skal ha en høyere rente på boliglånet ditt for alltid. Når du er klar for å bytte bank, står vi klar for å hjelpe deg videre. Du har ingen bindingstid på ditt lån hos oss, og kan være trygg på at du ikke trenger å betale noe ekstra for å bytte bank når som helst. 

Omstartslån med inkassogjeld  

Har du havnet i en situasjon der du har opparbeidet deg inkassogjeld kan omstartslån være et alternativ for deg. Når vi tar en omstart, eller refinansierer med sikkerhet i bolig som det også heter, gir vi deg et nytt friskt lån og betaler ut alle dine kreditorer. Vi kan da samle all din gjeld inn i ett lån, ofte med bedre betingelser enn du hadde fra før, slik at du får én regning å forholde deg til. 

Dette kan forhindre at din inkassogjeld gir deg betalingsanmerkninger eller at du kreditorene dine i verste fall krever at du selger boligen din.

Omstartslån med betalingsanmerkning 

Det kan virke håpløst når dine økonomiske problemer har gått så langt at du har fått en betalingsanmerkning. Men det er mulig å få hjelp. Betalingsanmerkninger gjør det vanskelige for deg å søke om lån, men hos oss er ikke betalingsanmerkninger en hindring. Mennesker som havner i et økonomisk rot kan ha mange forskjellige grunner til at de har havnet der de er. Derfor ser vi på hele situasjonen din når vi skal vurdere om vi kan gi deg et omstartslån.  

Omstartslån er også kalt refinansiering. Når vi refinansierer betaler vi ut dine kreditorer, slik at betalingsanmerkningen slettes. Vi samler da all din gjeld på ett sted, slik at det blir lettere for deg å holde oversikt. Sammen med deg setter vi opp en økonomisk plan slik at du på sikt skal kunne flytte ditt lån over til en vanlig bank.  

Ta kontakt med oss

Etter en omstart i Kraft Bank skal du ha en friskmeldt økonomi. Deretter kan du  flytte boliglånet til en ordinær bank med lavere rente. Vil du ha hjelp til å få kontroll på økonomien? Ta kontakt!