En eldre herregård med leiligheter i Oslo

Hva betyr det å refinansiere med pant i bolig?

Eier du egen bolig som du kan stille som sikkerhet? Da kan du ofte erstatte eksisterende dyre lån med et nytt lån som er sikret i boligen din. Renten blir sannsynligvis mye lavere enn det du betaler i dag, og du har kun ett lån å holde oversikt over.

En eldre herregård med leiligheter i Oslo

Når lånene dine blir slått sammen til ett, kalles det for refinansiering.

Hvis du ikke eier bolig eller fast eiendom selv, har du kanskje noen som kan hjelpe deg med å stille sin eiendom som sikkerhet i en periode?

Slik fungerer refinansiering med sikkert i bolig i Kraft Bank:

  1. Når du søker om refinansiering hos oss, foretar vi en grundig analyse av situasjonen din.
  2. Deretter utarbeider vi en tilpasset økonomisk plan for en bedre framtid.
  3. Målet vårt at du så raskt som mulig skal få god kontroll over egen økonomi og kunne søke normal finansiering.

Vi i Kraft Bank gir deg kun et tilbud dersom vi klarer å lage en løsning for deg som er bedre enn det du hadde tidligere. Få kontroll over egen økonomi, ta kontakt.

 


Hva betyr det at noen får utlegg eller utleggspant i huset mitt?

Når du skylder noen et større eller mindre beløp som du ikke klarer å betale, har disse et krav mot deg. Når prosessen med rettslig inkasso er gjennomført, uten at du fremdeles ikke har klart å betale, kan de du skylder penger da søke å etablere sikkerhet i boligen din for dette kravet. Dette kalles et utleggspant, og gjøres gjennom namsmannen (politiet.no).

Utlegg kan føre til tvangssalg

Utleggspant kan i verste fall medføre at boligen din må selges på tvangssalg (domstol.no) slik at du mister den. Tvangssalg vil oftest medføre lavere pris enn om du selger boligen frivillig, og du bør derfor unngå tvangssalg.

Når får du vite om utlegg?

Du får vite om utleggspantet når kemneren eller namsmannen sender deg «underretning om gjennomført utleggsforrening». Det er da registrert et utlegg i den offentlige eiendomsoversikten som kalles «grunnboken».

Det er svært viktig å unngå tvangsutlegg i første omgang, og deretter får slettet dem dersom de skulle bli registrert.

Ta gjerne kontakt med oss i Kraft Bank dersom du behøver hjelp med tvangsutlegg. Vi vil gjerne hjelpe deg med og få ryddet opp i økonomien din.


Kan jeg bli kvitt betalingsanmerkning?

Mange får avslag på nye lån eller kjøp på kreditt på grunn av betalingsanmerkninger. Flere vet ikke at de har betalingsanmerkning før banken gjør dem oppmerksom på det, ved for eksempel avslag. Heldigvis finnes en mulighet til å kvitte seg med betalingsanmerkninger.

Når får du betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en anmerkning som er registrert på deg som person for en uoppgjort inkassosak, hvis du har lønnstrekk, utlegg, forleggsdom eller er konkurs. Har du noe av det nevnte får du altså en betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkningen registreres hos kredittopplysningsbyråene slik som Intrum, Axactor eller Kredinor, og vil oftest bidra til å svekke kredittverdigheten din.

Banker, kredittkortselskaper og de fleste som selger noe på kreditt, vil sjekke mot kredittopplysningsbyråene dersom du søker om kreditt. Da får de opplysninger om betalingsanmerkningen og dette vil ofte medføre at du får automatisk avslag på det du ønsker å låne.

Slik blir du kvitt en betalingsanmerkning

Betaler du kravet en kreditor har mot deg, vil også betalingsanmerkningen bli slettet. Hvis du ikke klarer å betale den selv, men har mulighet til å stille egen eller andres bolig som sikkerhet, kan du søke om refinansiering. Da betaler vi ut dine kreditorer, sletter betalingsanmerkningen din, og gir deg ett nytt frisk lån, ofte med bedre betingelser enn du hadde fra før.

Les mer om refinansiering med sikkerhet i bolig.

Ta kontakt med oss

Sitter du med en betalingsanmerkning, men ønsker hjelp til å kvitte deg med den? Ta kontakt og se om vi kan hjelpe! I slike tilfeller er det ofte lurt å stille sikkerhet i egen eller andres bolig.


man sitter med laptop i fanget og scroller.

Hva er inkasso?

Dersom du ikke betaler en regning, vil du i de fleste tilfeller få en betalingspåminnelse og deretter et inkassovarsel. Et inkassovarsel som ikke er betalt innen 14 dager sendes til inkasso.

Derfor er det viktig å prioritere å betale inkassovarsler for å unngå inkasso. Hvis regningen sendes til inkasso, får du med en gang høye gebyrer og renter. Selv for småbeløp kan summen av regningen og inkassogebyrer fort bli stor.

man sitter med laptop i fanget og scroller.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler inkassokravet?

Betaler du ikke vil inkassoselskapet mest sannsynlig sende saken til forliksrådet, som fungerer både som en meklingsinstitusjon og en domstol. Deretter starter en rettslig inndriving av pengene dine. Du vil da motta en forliksklage i posten, og saken er da sendt til rettslig inkasso.

30 dager etter at rettslig inndriving er startet kan inkassoselskapene sende en merknad på deg til kredittopplysningsselskapene. Da vil disse etablere en betalingsanmerkning på deg, og er forpliktet til å sende deg et skriftlig varsel om at anmerkningen er registrert.

Du har 30 dager på å unngå betalingsanmerkning

Etter dette må kredittopplysningsbyrået vente 30 dager før de gjør den registrerte betalingsanmerkningen tilgjengelig for de som gjør en kredittsjekk (datatilsynet.no) av deg. Du har dermed 30 dager til å betale kravet, eller eventuelt klage på feil, for å unngå en offentlig betalingsanmerkning.

Dersom du ønsker å klage på kravet må du ha en grunn for dette, og sende klagen til inkassoselskapet.

Husk at du kan når som helst ta kontakt med din kreditor og prøve å få til en avtale. Selv om det kan føles vanskelig å ta tak i problemene dine, vil de som oftest være mulige å løse. Det er også i kreditorenes beste interesse å få på plass en løsning om betalingsavtale med deg, slik at de får inn pengene. Uansett hvor langt det har gått i prosessen, vil det alltid lønne seg å ta kontakt.  

Hvordan kan jeg få oversikt over mine inkassokrav?

Et godt sted å begynne for å få oversikt over krav mot deg er gjeldsregisteret. Her finner du informasjon om din usikrede gjeld, for eksempel kredittkort og forbrukslån. Husk å dobbeltsjekke om tallene er oppdaterte og korrekte, hvis du skal skaffe deg full oversikt over din gjeld.  

Du kan også ringe til inkassoselskapene for å få informasjon om dine saker. Er du i en situasjon der du har mistet oversikt over flere små lån, som ikke nødvendigvis ikke vises i gjeldsregisteret, må du ringe rundt til flere inkassobyrå for å få full oversikt.  

Les mer om inkasso hos Forbrukerrådet. 

Kan jeg stoppe inkasso?

Den beste måten å stoppe inkasso på er å betale kravet. Har du derimot ikke mulighet til å betale hele kravet med en gang, kan du ta kontakt med inkassoselskapet og høre om de vil gå med på en nedbetalingsplan og om de eventuelt har mulighet til å senke renta de tar.  

Mener du derimot at kravet mot deg er urimelig eller at du ikke har fått varen/tjenesten du bestilt, kan du sende inn en klage. Inkassoselskapene kan ikke gå videre med inkassobehandlingen før tvisten mellom dere er oppgjort. 

Refinansiere inkassogjeld med sikkerhet i bolig

Dersom du ikke har penger til å betale inkassogjelden din, kan refinansiering med sikkerhet i bolig være en løsning. Da baker vi din gjeld inn i et nytt boliglån som skal betales over 25 år. Har du kredittkort eller forbrukslån som har gått til inkasso, vil renta du får med refinansiering som regel være rimeligere enn du har i dag. Dette hjelper deg med å senke dine månedlige kostnader, og kan hjelpe deg å ta tilbake kontrollen over økonomien.  

Vi setter også opp en betalingsplan sammen med deg. På den måten får du betalt ned på din gjeld, uten at du må være redd for betalingsanmerkning eller tvangssalg.

Les mer om refinansiering.

Unngå betalingsanmerkninger

Det er viktig å unngå betalingsanmerkninger da disse oftest fører til automatiske avslag i banker. Betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker trenger ikke å være en hindring for at du skal få lån i Kraft Bank. Ta kontakt om du trenger hjelp med økonomien din!


Nærbilde av mann som ser undrende ut, solen går ned.

Hva er gjeldsordning?

En gjeldsordning blir etablert når vi vil unngå situasjoner der mennesker ender opp som gjeldsslaver hele livet. Det er en måte å komme seg ut av en umulig økonomisk situasjon der ingen banker kan hjelpe. Problemene dine må medføre at du er "varig ute av stand" (domstol.no) til å betjene gjelden og forpliktelsene dine for at du skal kunne få gjeldsordning. 

Nærbilde av mann som ser undrende ut, solen går ned.

Hva mener vi med "varig ute av stand"?

Hvis du er varig ute av stand til å betjene gjelden, betyr det at du ikke vil klare å betale gjelden over flere år. Varig betyr ikke nødvendigvis evig.

Med gjeldsordning lever du av et minimum-beløp

En gjeldsordning tar utgangspunkt i et minimum-beløp du må ha for å leve. Resten av inntekten må benyttes til å betale gjeld. I en periode på normalt 5 år må du derfor leve for et svært lavt beløp. Fordelen er at den gjelden som gjenstår etter at perioden er over, vil slettes dersom du har overholdt forpliktelsene i ordningen.

Hva må til for å få en slik ordning?

Først må du prøve å etablere en frivillig gjeldsordning selv ved å kontakte de du skylder penger, og prøve å få en avtale med dem. Lykkes ikke dette kan du søke om gjeldsordning til namsmannen (politiet.no) i kommunen din. Dersom du har dyre eiendeler eller bolig, vil du ofte måtte selge disse eller flytte til en billigere bolig.

Vurderer du gjeldsordning?

Vurderer du gjeldsordning kan du kontakte oss i Kraft Bank og se om det er mulig å få hjelp. Dersom vi ikke klarer å finne en løsning kan vi hjelpe deg videre til dem du bør kontakte i kommunen din.


Handle julegaver med kredittkort?

De fleste ønsker å kunne gi familien og andre nære venner gaver til jul. Dette gjelder selvsagt også de som kanskje selv har det vanskelig økonomisk. Da er det fristende å benytte seg av kredittkort og andre former for betalingsutsettelser.

Julegavehandel med kredittkort gir forsikring

Dersom du har kjøpt gaver over nettet er det faktisk en stor fordel å betale med kredittkort, for da får du en automatisk forsikring mot eventuell svindel. Men når du betaler med kredittkort må du være sikker på å ha penger til å betale kredittkortregningen. Den kommer nemlig etter 30-40 dager. Dersom du ikke betaler en kredittkortregning på forfallsdatoen blir det fort dyrt, med både gebyrer og høye renter.

Ikke la julegaven du kjøpte med kredittkort gi økonomiske problemer

For mange kan dette være starten på økonomiske problemer som de sliter med i mange år. Høye renter og gebyrer summerer seg fort opp til store beløp som de ikke klarer å betale.

Husk; kredittkort har som regel en relativt høy rente. Betaler du minstebeløpet hver måned, risikerer du at gjelda vokser raskere enn du rekker å betale den ned.

Unngå å få problemer på grunn av ubetalte kredittkortregninger:

  • Betal regningen i tide hvis du kan.
  • Planlegg - hvis du ikke har penger til å betale ved forfall, sjekk med din ordinære bank på forhånd om du kan få øke lånebeløpet på boliglånet ditt for å betale kredittkortregningen.
  • Mange ordinære banker tillater ikke slik opplåning av boliglånet. Da kan du snakke med oss i Kraft Bank på om det er mulig å finne en løsning.
  • Vi vil da hjelpe deg å få oversikt over økonomien din for å se om det er mulig å hjelpe deg, og også hjelpe deg å unngå lignende problemer i fremtiden.

Vi i Kraft Bank gir deg kun et tilbud dersom vi klarer å lage en løsning for deg som er bedre enn det du hadde tidligere. Få kontroll over egen økonomi, ta kontakt.