Belåningsgrad

Belåningsgrad er helt enkelt hvor stor andel av verdien på boligen din som er belånt. Har du en bolig med verdi 3 millioner kroner, kan du maksimalt låne 85%, det vil si 2,550 millioner kroner.

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er en anmerkning som er registrert på deg som person for en uoppgjort inkassosak. Har du for eksempel lønnstrekk, utlegg, forelegg dom eller er konkurs, da har du betalingsanmerkning.

Kan jeg bli kvitt betalingsanmerkning?

Brutto inntekt

Dette er inntekten din før skatt blir trukket ifra.

Debitor

Skylder du penger til en bank, for eksempel, er du debitor. Den siden av et forhold som skylder noe er debitoren.

Effektiv rente

Dette er renta du faktisk betaler. Altså renta banken har gitt deg, pluss gebyrer eller andre kostnader banken tar betalt for.

Forbrukslån

Et lån du kan få uten å gi banken noe sikkerhet, som hus eller båt for eksempel. Kredittkort er også et eksempel på et slikt lån. Forbrukslån har ofte veldig høy rente hvis du ikke klarer å betale tilbake med en gang.

Fordringer

En fordring betyr helt enkelt et krav. For eksempel, en ubetalt regning fra en bank eller nettbutikk.

Fullmakt

En signert erklæring på at noen andre kan handle på vegne av deg. Vi trenger for eksempel en fullmakt fra deg hvis vi skal hjelpe deg med dine kreditorer på vegne av deg.

Gjeld

Kort fortalt er gjeld penger du skylder andre. Når man har gjeld er man forpliktet til å betale dette tilbake, som regel innen en bestemt dato.

Gjeldsbrev

Den kontrakten eller avtalen som blir inngått mellom den som låner ut penger og den som låner penger. Når du låner penger fra banker i Norge, er dette standard avtaler som er utarbeidet i fellesskap mellom norske banker.

Gjeldsgrad

Gjeldsgrad er forholdstallet mellom din brutto inntekt og din totale gjeld. Har du for eksempel en brutto inntekt på 500 tusen og gjeld på 2 millioner er gjeldsgraden din 4. Det er en begrensning i reguleringen av bankene at de maksimalt kan yte lån som gir husholdningen en gjeldsgrad på 5.

Inkasso og inkassokrav

Betaler du ikke en regning vil du først få et inkassovarsel. Blir regningen fortsatt ikke betalt havner beløpet til inkasso. Hvis regningen sendes til inkasso, får du med en gang høye gebyrer og renter. Selv for småbeløp kan summen av regningen og inkassogebyrer fort bli stor.

Les mer om inkasso.

Realkausjonist

Dette er et rettslig begrep som kort fortalt betyr at noen tilbyr sin egen bolig som tilleggssikkerhet for din gjeld, ofte i tillegg til din egen bolig. Eieren av boligen som tilbys som tilleggssikkerhet blir da en realkausjonist for deg og din gjeld.

En realkausjonist kan kausjonere (stille med tilleggssikkerhet) for hele eller kun deler av et lån. Realkausjonisten blir kun stilt til ansvar dersom du ikke betaler ditt lån, altså at du misligholder ditt lån, og at banken som har lånt deg penger ikke får inn nok penger ved salg av boligen din til å dekke lånet du har i banken.

Kreditor

En kreditor en noen, for eksempel en bank, som har et krav på deg. Har du et forbrukslån i en bank, er banken din kreditor. Har du handla på nett og valgt Klarna som betalingsmåte, er Klarna din kreditor.

Kreditt

Kreditt kan oversettes til økonomisk tillit som gjør at du kan låne penger eller utsette å betale for noe. I noen tilfeller kan du bli gitt kreditt uten at banken krever så mye dokumentasjon på at du kan betale tilbake. Det skjer for eksempel hvis banken tilbyr deg et kredittkort eller du får et forbrukslån. I andre tilfeller må du ha god dokumentasjon på at du kan betale tilbake, for eksempel ved å stille egen eller andres bolig som sikkerhet.

Kredittsjekk

I noen tilfeller vil bedrifter ha behov for å sjekke din økonomiske situasjon. Dette skjer som regel hvis du kjøper noe på avbetaling, bestiller et abonnement på telefon for eksempel, og ved alle typer lån. Bedrifter må ha en saklig grunn til å ta en kredittsjekk av deg, og du vil alltid få beskjed når dette er gjort. Ofte får man et brev i posten av selskapet som har gjennomført kredittsjekken. En kredittsjekk er en oppsummering av din inntekt, formue og eventuelle betalingsanmerkninger de siste årene. En kredittsjekk gir en anbefaling om di er kredittverdig eller ikke.

Løpetid

Løpetid er helt enkelt hvor lang tid det går til låner er nedbetalt.

Mislighold

Helt enkelt betyr mislighold at du ikke betaler det du skylder. Når du får et lån av en bank, inngår dere en kontrakt der du forplikter deg til å betale det du skylder innen en viss tidsperiode. Gjør du ikke det, bryter du kontrakten og det kalles mislighold.

Namsmann

Namsmannen er en offentlig tjenestemann som kan tvangsinndrive krav kreditorer har på deg. For eksempel, du har regninger som har gått til inkasso, som du fortsatt ikke har betalt. Etter hvert vil inkassoselskapet kontakte namsmannen som kan pålegge deg lønnstrekk for å gjøre opp for deg.

Det er også namsmannen som vil står for eventuelle tvangssalg av boliger.

Les mer her.

Nominell rente

Nominell rente er renta du har fått av banken før gebyrer og andre kostnader blir lagt på.

Pant

Dette er sikkerheten du stiller for gjeld som du tar opp. Kort sagt gir du den som låner deg penger rettighet til å kreve inn gjelden ved å overta/selge den eiendelen som er stilt som pant.

Pantedokument

Dette er det dokumentet som blir brukt for å avtale pant/sikkerhet i eiendeler i forbindelse med opptak av gjeld.

Purring

Hvis glemmer, eller av andre grunner, ikke betaler en regning til rett tid, vil banken sende deg en purring på beløpet. Det kan da være at du også må betale et gebyr for at du ikke har betalt til avtalt tid. Betaler du ikke etter at du har fått en purring, vil du etter hvert også få et inkassovarsel.

Refinansiering

Når du refinansierer ditt lån betyr det at du erstattet ditt lån du har i dag med et nytt lån. Målet er at ditt nye lån har bedre betingelser enn det du har i dag. Pass på at du opplyser om all gjeld du har pådratt deg når du søker om refinansiering. I vår bank vil vi kun gi deg et tilbud dersom vi kan gi den bedre betingelser enn det du har i dag, og da er vi avhengige av å ha et så klart bilde av din situasjon som mulig.

Hva betyr det å refinansiere med pant i bolig?

Hvorfor må banken ha sikkerhet i bolig?

Rente

Rente er helt enkelt det det koster å låne penger. I tillegg til beløpet du har lånt, må også renten betales tilbake til den du låner fra.

La oss si at du får et forbrukslån på 10.000 kroner av en bank som vil ha en rente på 25% og betaler alt sammen tilbake etter ett år uten noen gebyrer. Da koster det deg 2.500 kroner å låne disse pengene i 1 år, og du må samlet betale tilbake 12.500 kroner.

Sikkerhet i andres eiendom

Å stille sikkerhet i andres eiendom betyr at du får med deg noen på ditt lån i form av en kausjonist. Dette kan gjøre at banken blir sikrere på at du kommer til å betale ned gjelden din og du kan da som oftest få en bedre rente. Men det viktig for de som er kausjonister å vite at eiendommen de stiller som sikkerhet for deg, kan måtte selges dersom du ikke betaler.

Takst

Takst betyr å sette en verdi på noe. For eksempel på en bolig, båt, eller bil. Dette gjøres av eiendomsmeglere eller godkjente takstmenn.

Terminbeløp

Terminbeløp er det beløpet du skal betale ned på et lån i hver måned(termin) så lenge du har lån. Terminbeløpet inneholder avdrag, renter og eventuelle gebyrer.

Tilleggsikkerhet

Slik sikkerhet stilles i tillegg til sikkerhet i din egen bolig. Det kan være sikkerhet i en hytte, andre verdisaker, eller sikkerhet i eiendommer som eies av andre enn deg selv. Disse vil da være kausjonister for deg.

Utbetalingsfullmakt

Dette er den fullmakten vi trenger fra deg når vi skal samle din gamle gjeld hos oss. Det gir oss mulighet til å betale ut dine krav på vegne av deg.

Utleggstrekk

Du vil få et utleggstrekk hvis namsmannen har bestemt at du må betale tilbake din gjeld ved hjelp av lønnstrekk. Ved utleggstrekk vil beløpet ikke utbetales til deg, men gå direkte til kreditor.