Åpenhetsloven.

Åpenhetsloven er en lov som trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 og berørte virksomheter skal første gang rapportere innen 30. juni 2023.

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Kraft Bank ASA er omfattet av Åpenhetsloven da banken ikke er definert som et lite foretak, og selger tjenester i Norge. Styret i Kraft Bank ASA vedtok retningslinjer for aktsomhetsvurderinger 7. februar 2023.

Den fullstendige rapporten vår kan du lese her:

Redegjørelse aktsomhetsrapport Kraft Bank 2023

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg