Historie og visjon

Kraft Bank

Kraft Bank hjelper privatpersoner som sliter med en vanskelig økonomi. Vi tilbyr refinansiering av lån og gode råd på veien videre mot en friskmeldt økonomi. I tillegg tilbyr vi spareprodukter til folk som har god økonomi.

Kraft Bank hjelper folk med økonomiske problemer på en skikkelig måte.

Det egentlige produktet vårt er et liv med færre bekymringer. Følelsen av å stenge ute støyen, lukke øynene, trekke pusten dypt, kjenne solen varme på ansiktet og vite at man tok det rette valget.

Våre kunder skal sitte igjen med opplevelsen av at møtet med Kraft Bank bidro til å gi dem en bedre livssituasjon.

Kraft Bank har i overkant av 40 ansatte og tilbyr en bedre hverdag til et voksende antall friskmeldt kunder. En friskmeldt kunde betyr for oss at inkassokrav, betalingsanmerkninger og annen økonomisk ballast er ordnet opp i, og kunden har fått refinansiert lånet i en annen bank.

Visjon

Kraft Bank hjelper folk som har økonomiske utfordringer.

De fleste av våre kunder har på ett eller annet nivå mistet kontroll over økonomien, og havnet i en situasjon der de ikke får hjelp i ordinær bank. Noen har inkassosaker, andre har betalingsanmerkninger. Og noen har kommet dit at de står i fare for å miste huset på grunn av utleggsforretning og beslutning om tvangssalg.

Kraft Bank ser på muligheten for å refinansiere med sikkerhet i bolig, og dersom det er mulig sørger vi for at inkassosaker blir gjort opp og betalingsanmerkninger slettet, og eventuelt å stoppe tvangssalg dersom det har gått så langt.

Vårt mål er å friskmelde økonomien til kundene våre, og få de tilbake til ordinær bank så snart det er mulig.

Vi tilbyr en grundig økonomisk gjennomgang for å finne en løsning som er bedre for kunden.

Vi går gjennom økonomien din og ser på muligheten for å samle all gjeld i ett lån. For å ta høyde for økt risiko har vi høyere rente enn på et boliglån i ordinærbank, men samtidig er renten som regel vesentlig lavere enn på typiske forbrukslån og kredittkort.

Det er et ufravikelig krav for oss at du som kunde skal settes i en bedre situasjon ved å refinansiere hos oss. Klarer vi ikke det, kan vi heller ikke tilby lån.

Kraft Bank behandler alle kunder med respekt.

Vi setter ikke merkelapper på noen. Alle som kommer til oss blir møtt med respekt, og vi gjør så godt vi kan for å hjelpe.

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg