Investor relations

Kraft Bank tilbyr refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi. Vi legger vekt på å hjelpe folk som er kommet i økonomiske problemer på en skikkelig måte.

Lån gis hovedsakelig mot pant i bolig og andre formuesverdier, til en pris som gir et fornuftig forhold mellom risiko og avkastning.

Banken fikk bankkonsesjon i desember 2017, fulltegnet en emisjon på 300 millioner kroner i januar 2018 og startet virksomhet i mai 2018. Kraft Bank benytter låneagenter som salgskanal, men tar også imot kunder direkte.

Produkttilbudet består av lån med sikkerhet i fast eiendom, lån uten sikkerhet og innskudd. 

Kraft Bank ASA er notert på Euronext Growth med ticker kode KRAB.

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien

Se hva vi kan gjøre for deg
illustration

Primærinnsidere i Kraft Bank ASA (KRAB)

Svein Ivar Førland
Adm. direktør, ledergruppen
Ole Jacob Olsnes
Finansdirektør, ledergruppen
Sylvi Maldal
Direktør forretningsutvikling og støtte, ledergruppen
Sune Svela Madland
Direktør kunde og marked, ledergruppen
Bjørn Berland
Økonomiansvarlig
Solveig Olsnes Romsøe
Ansvarlig risikostyring og compliance
Jonathan G.W. Sunnarvik
Juridisk direktør (sluttet 31.05.2024)
Harald Norvik
Styreleder
Katrine Trovik
Styremedlem
Jorunn Kolnes
Styremedlem
Bjørn Maaseide
Styremedlem
Inge Soteland
Partner RSM Norge, Ekstern revisor
Azets Insights AS
Ekstern regnskapsfører
Pål Strand
Styremedlem
Solveig Moe Svendsen
Rådgiver, Styremedlem

Abonner på pressemeldinger

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg