Investor relations

Kraft Bank tilbyr refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi. Vi legger vekt på å hjelpe folk som er kommet i økonomiske problemer på en skikkelig måte.

Lån gis hovedsakelig mot pant i bolig og andre formuesverdier, til en pris som gir et fornuftig forhold mellom risiko og avkastning.

Banken fikk bankkonsesjon i desember 2017, fulltegnet en emisjon på 300 millioner kroner i januar 2018 og startet virksomhet i mai 2018. Kraft Bank benytter låneagenter som salgskanal, men tar også imot kunder direkte.

Produkttilbudet består av lån med sikkerhet i fast eiendom, lån uten sikkerhet og innskudd. 

Kraft Bank ASA er notert på Euronext Growth med ticker kode KRAB.

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien

Se hva vi kan gjøre for deg
illustration

Ligningsverdi Kraft Bank ASA (KRAB)

Det henvises til Skatte-ABC punkt A-4-5.2 for ytterligere detaljer.

Utbytte 2021

Utbytte for 2021 ble utbetalt i 2022 som nedsetting av overkursfond. Det skal følgelig ikke innrapporteres skattemessig som utbytte i skattemeldingen.

For personlige aksjonærer (du eier aksjene i ditt eget navn)

Personlige aksjonærer er gitt anledning til å bruke fastsatt formuesverdi 1. januar i inntektsåret. Denne ligningsverdien er innrapportert av banken og framkommer av aksjeoppgave/beholdningsoppgave.

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ligningsverdi per aksje 7,1514 6,6958 6,8336 7,8631 9,4335  10,2263 


For selskapsaksjonærer (du eier aksjene gjennom et selskap)

Selskapsaksjonærer skal bruke formuesverdien 1. januar i skattefastsettelsesåret. Innrapportert ligningsverdi er fra inntektsåret og den enkelte aksjonær må selv vurdere å korrigere skattemeldingen.

 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ligningsverdi per aksje 6,6958 6,8336 7,8631 9,4335 10,2263  10,9346 
 

 

Abonner på pressemeldinger

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg