Investor relations

Kraft Bank tilbyr refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi. Vi legger vekt på å hjelpe folk som er kommet i økonomiske problemer på en skikkelig måte.

Lån gis hovedsakelig mot pant i bolig og andre formuesverdier, til en pris som gir et fornuftig forhold mellom risiko og avkastning.

Banken fikk bankkonsesjon i desember 2017, fulltegnet en emisjon på 300 millioner kroner i januar 2018 og startet virksomhet i mai 2018. Kraft Bank benytter låneagenter som salgskanal, men tar også imot kunder direkte.

Produkttilbudet består av lån med sikkerhet i fast eiendom, lån uten sikkerhet og innskudd. 

Kraft Bank ASA er notert på Euronext Growth med ticker kode KRAB.

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien

Se hva vi kan gjøre for deg
illustration

Ligningsverdi Kraft Bank ASA (KRAB)

Info fra skatteetaten:

Aksjonærer i norske ikke-børsnoterte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper formuesbeskattes for de aksjene de eier ved inntektsårets utgang. Dette gjelder også aksjer i selskaper som er fritatt for skatteplikt etter sktl. § 2-32. Aksjer notert på OTC-listen (utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund ) regnes som ikke børsnoterte aksjer i denne sammenheng. Det samme gjelder aksjer notert på Euronext Growth (tidl. Merkur Market, egen markedsplass på Oslo Børs).

Verdien av aksjer i norske ikke-børsnoterte selskaper settes til verdi av aksjenes andel av selskapets formuesverdi per 1. januar 2021.

  2018 2019 2020 2021
Ligningskurs 7,1514 6,6958 6,8336 7,8631

Abonner på pressemeldinger

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg