Investor relations

Kraft Bank tilbyr refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi. Vi legger vekt på å hjelpe folk som er kommet i økonomiske problemer på en skikkelig måte.

Lån gis hovedsakelig mot pant i bolig og andre formuesverdier, til en pris som gir et fornuftig forhold mellom risiko og avkastning.

Banken fikk bankkonsesjon i desember 2017, fulltegnet en emisjon på 300 millioner kroner i januar 2018 og startet virksomhet i mai 2018. Kraft Bank benytter låneagenter som salgskanal, men tar også imot kunder direkte.

Produkttilbudet består av lån med sikkerhet i fast eiendom, lån uten sikkerhet og innskudd. 

Kraft Bank ASA er notert på Euronext Growth med ticker kode KRAB.