Antihvitvask

Kraft Bank sitt arbeid mot økonomisk kriminalitet.

Kraft Bank jobber aktivt for å motvirke økonomisk kriminalitet som hvitvasking, terrorfinansiering, skatteunndragelse, svindel og korrupsjon.

 

Oppdatering av kundeinformasjon. Hvorfor må dette gjøres jevnlig?

Plikten til å kjenne egne kunder gjelder alle banker i Norge, og vi må oppdatere våre opplysninger på jevnlig basis. Derfor vil våre kunder ved jevne mellomrom bli kontaktet via e-post og/eller SMS med informasjon om hvordan vårt egenerklæringsskjema kan fylles ut.

Kraft Bank er pålagt å stille spørsmål til alle kundene våre, fordi vi er underlagt Hvitvaskingsloven og derfor må kjenne kundene våre og deres bruk av banken. Spørsmålene kan oppfattes som uvanlige, men bidrar til et av våre viktigste samfunnsoppdrag: Bekjempelse av hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet.

Når vi kjenner våre kunder, kan vi bedre:

  • Beskytte våre kunder mot svindel
  • Bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering, korrupsjon, og annen økonomisk kriminalitet
  • Medvirke i kampen mot krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske

Du kan lese mer om bankenes plikt til å gjennomføre kundetiltak her: Hvitvaskingsloven 

Dersom banken ikke klarer å innhente tilstrekkelig informasjon fra en kunde, er vi pliktet til å avslutte kundeforholdet. Det er derfor viktig at du som kunde besvarer skjemaet ved disse henvendelsene, samt at kontaktinformasjonen vi har registrert på deg er riktig.

Informasjonen som deles med banken behandles på en sikker og konfidensiell måte i henhold til bankens rutiner for personvern og informasjonssikkerhet.

21020 Kraft Bank-120
Sanksjonsregelverket

Som norsk bank må Kraft Bank overholde sanksjonsregelverket. Dette innebærer at banken må sikre seg mot å utføre transaksjoner som går til gjennomføring av terrorvirksomhet, eller til listeførte personer på sanksjonslisten til FNs sikkerhetsråd og EUs restriktive tiltak.

Bankens hovedoppgaver knyttet til frysforpliktelsene er å gjennomføre risikovurderinger av bankens virksomhet, kunder, geografiske område og produktspekter, samt ved å iverksette både tekniske og manuelle kontroller som forhindrer slik aktivitet

Hvitvasking og terrorfinansiering 

Hvitvasking innebærer å sikre utbytte fra enhver straffbar handling. Formålet med hvitvasking er å integrere utbyttet i den legale økonomien og skjule dets illegale opprinnelse. Terrorfinansiering innebærer at man medvirker til opprettholdelsen av en terrororganisasjon eller en terrorhandling. Hvitvasking og terrorfinansiering er en alvorlig trussel mot velferdssamfunnet.

Banken gjennomfører en rekke tiltak for å ikke bli et virkemiddel til hvitvasking eller finansiering av terror. Bankens rutiner og retningslinjer baserer seg på hvitvaskingsloven. Våre hovedoppgaver tilknyttet dette er å gjennomføre risikovurderinger av bankens virksomhet, gjennomføre kundekontroll, undersøke mistenkelige transaksjoner og kunder, samt rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Skatt 

Skatteunndragelse går utover det norske velferdssamfunnet og er konkurransevridende i markedet. Kraft Bank vil derfor aldri rådgi kunder rundt unndragelse av skatt, og jobber aktivt mot å bli utnyttet til skatteflukt.

I henhold til CRS/FATCA – reglene er banken pliktet til å innhente mer informasjon dersom vi har kunder som er skattemessig bosatt i andre land eller har amerikansk statsborgerskap. Dette kan du lese mer om her: Skatteetaten - CRS og FATCA

Korrupsjon 

Korrupsjon omfatter å bestikke eller ta imot bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester. Kraft Bank har nulltoleranse for korrupsjon både internt, hos våre kunder, leverandører, fondsleverandører og eventuelle selskaper vi investerer i. Dette innebærer at selskapene må ha et bevisst forhold til korrupsjon, og være i stand til å identifisere korrupsjon og vite hvordan det skal håndteres.

Svindel

Svindelforsøk er ikke noe nytt, og det finnes mange måter å bli svindlet på. Samtidig opplever vi at svindlerne blir stadig mer profesjonelle og at det kan være vanskelig både å oppdage og å stanse svindlerne. Temaet er også tabubelagt og vi opplever at mange venter lenge med å ta tak i problemet. Det er viktig å understreke at alle kan bli svindlet, og at du i Kraft Bank vil bli tatt på alvor dersom du blir utsatt for svindel.

Dersom du er kunde i Kraft Bank og mistenker at du har blitt svindlet, eller har BankID-informasjon på avveie, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Du kan ringe oss på 453 78 100 (ukedager 12:00-15:00), eller sende oss en e-post på aml@kraftbank.no.

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg