Informasjon knyttet til Korona-virus.

Regjeringen har iverksatt omfattende tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset. Tiltakene er nå lempet noe, men situasjonen kan endre seg på kort tid.

Vi anbefaler derfor våre kunder å følge med på regjeringens hjemmeside for videre informasjon om kommuniserte tiltak og handlingsplaner.

Kunder som opplever økonomiske utfordringer i den situasjonen som nå er oppstått, oppfordres til å kontakte sin rådgiver i banken.

Bankens responstid kan forventes å være noe lengre grunnet tiltak iverksatt i forbindelse med virusutbruddet.

Lenke til regjeringen hjemmeside:  https://www.regjeringen.no/no/id4/

Hei, hva kan vi hjelpe deg med?

Refinansiering

Alle kan havne i knipe, en eller annen gang i livet. Grunnene kan være like sammensatte og ulike som folk flest. Men kan du stille sikkerhet i egen eller andres bolig, kan vi kanskje hjelpe deg ut av uføret.

Les mer om refinansiering

Sparing

Har du kommet i gang? Eller sparer du allerede? Du gjør det av én enkel grunn: Du vil at pengene dine skal legge mest mulig på seg – til den dagen du trenger dem. Med 0,95 prosent rente, kan Kraft Bank hjelpe deg å nå dette målet.

Les mer om sparing

Slik fungerer refinansiering i Kraft Bank

Illustrasjon hjelp - Kraft Bank

Vi tilbyr hjelp til deg som har økonomiske utfordringer, selv om du har betalingsanmerkninger eller ikke får lån i andre banker.

Illustrasjon analyse - Kraft Bank

Når du søker om refinansiering hos oss, foretar vi en grundig analyse av din situasjon.

Illustrasjon Båt - Kraft Bank

Vi utarbeider en tilpasset økonomisk plan for en bedre framtid.

Illustrasjon flagg - Kraft Bank

Vårt mål er at du så raskt som mulig skal få god kontroll over egen økonomi og kunne søke normal finansiering.

For å få refinansering må du være norsk statsborger, ha inntekt og kunne stille sikkerhet i egen eller andres bolig. Vi gir kun lån til privatpersoner, og gjør alltid en kredittsjekk av deg før vi kan gi deg et lånetilbud.

Trykk på Søk refinansiering øverst på nettsiden til Kraft Bank, og fyll ut informasjonen i søknadsskjemaet som kommer opp.

Nei. Vi tilbyr kun usikret lån i kombinasjon med lån med sikkerhet i bolig, og kun dersom økonomien din gir rom for dette.

Kraft Bank hjelper folk som har økonomiske utfordringer. Vi tilbyr en grundig økonomisk gjennomgang for å finne en løsning som er bedre for kunden. Kraft Bank behandler alle kunder med respekt.

Dette avhenger av hvor mye gjeld du har i forhold til inntekten din. Vi anbefaler alltid at eventuelle usikrede lån nedbetales først, og gjerne over en periode på 5 år om mulig. Deretter nedbetales boliglånet over opptil 30 år eller raskere om mulig. Vi utarbeider sammen med deg en økonomisk plan som viser hvor lang tid dette vil ta.