Krav om samtykke ved felles bolig

22.05.2024

Dersom du er gift og vurderer å søke refinansiering i Kraft Bank, er ekteskapsloven noe du må ta hensyn til. 

Hva er ekteskapsloven?

Ekteskapsloven i Norge er utformet for å beskytte dine interesser og sikre en stabil og trygg økonomisk fremtid for deg og din ektefelle. Denne loven inneholder flere regler, men viktigst i dette tilfellet er hvordan loven regulerer formueforholdene mellom ektefeller. 

Hovedprinsippet i ekteskapsloven er at hver ektefelle har sin egen formue under ekteskapet. Dette betyr at du kan selge, bruke, pantsette, ødelegge osv. de objektene som tilhører deg. 

Men det finnes noen unntak, og ett av dem er bolig. 

Felles bolig og innbo har så sentral betydning at det for disse eiendelene er gjort unntak fra hovedregelen om fri rådighet. Det innebærer at ingen av ektefellene kan selge, pantsette, inngå eller si opp leieavtaler uten skriftlig samtykke fra den andre ektefellen (ekteskaploven § 32). Selv gavesalg og/eller overføringer regnes som disposisjoner som krever samtykke. 

Dette gjelder selv om boligen er den ene ektefellens eneeie. Formålet er å beskytte den andre ektefellen mot inngripende disposisjoner som kan påvirke felles hjem.

Med andre ord kan du ikke søke refinansiering med sikkerhet i bolig i Kraft Bank uten skriftlig samtykke fra din ektefelle. Dette gjelder selv om du eier boligen alene.

21020 Kraft Bank-106_red_WEB

Dette kan også gjelde fritidsbolig

Ekteskapsloven gjelder i utgangspunktet felles bolig som ektefellene bor i daglig og jevnlig, men det kan også gjelde fritidseiendom dersom denne brukes betydelig mer enn helger og ferier. 

Hva skjer dersom man mangler skriftlig samtykke?

Skriftlig samtykke er nødvendig for gyldighet. 

Dersom felles bolig blir solgt eller pantsatt uten samtykke kan den krenkede ektefellen kreve at avtalen omstøtes ved dom. Dette gjelder uavhengig av om kjøperen var klar over manglende samtykke. 

Trenger du hjelp med å få orden på økonomien?

Søk refinansiering
illustration
Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg