Hvordan kan jeg stoppe tvangssalg?

12.07.2021

Har du mottatt begjæring om tvangssalg? Det betyr oftest at inkassosaken din har gått så langt, at dine kreditorer ikke ser annet valg enn å ta pant og kreve eiendelene dine solgt, for å få dekket kravet du skylder.  

Hva er tvangssalg av eiendom?  

For noen blir situasjonen med gjeld så alvorlig at kreditor går til det skrittet å begjære en bil, bolig eller hytte tvangssolgt. Dette skjer dersom du ikke betaler regningene dine, selv etter inkassovarsel og betalingsoppfordring. Kreditoren din vil da gå til tingretten for å få kravet betalt gjennom tvangssalg.

Tingretten godkjenner tvangssalg dersom du ikke har noen innsigelser eller ikke kan betale kravet som du skylder kreditor. Tingretten oppnevner så en medhjelper, en advokat eller lignende, som skal gjennomføre salget. Selve prosessen vil variere fra sak til sak. Det viktigste du som skyldner kan gjøre er å ha en åpen dialog med kreditoren din.

bench-accounting-C3V88BOoRoM-unsplash-scaled

Hva er forskjellene mellom tvangssalg og frivillig salg av eiendom? 

Ved tvangssalg av eiendom legges boligen ut for salg og markedsføres ofte på lik linje med andre boliger. Hovedforskjellen er at kjøper må sette seg godt inn i hvilke rettigheter som gjelder og vil for eksempel ikke kunne tegne eierskifteforsikring og har begrensede klagemuligheter. Bud som kommer inn på boligen må også stå i 6 uker før det kan bli godkjent fordi budet må godkjennes av saksøker og domstol, og for at du skal ha mulighet til å betale alle kravene mot deg. Dette gjør at det kan være utfordrende å få like god pris på en tvangssolgt bolig som ved et frivillig salg.

Stoppe tvangssalg – refinansiering med sikkerhet i bolig 

Hvis du klarer å betale kravene mot deg, stoppes tvangssalget. Da vil ikke kreditorene ha noen grunn til å selge boligen din.  

Hvis du kan stille sikkerhet i boligen din, kan refinansiering være løsningen for å stoppe tvangssalget. Når vi refinansierer med sikkerhet i bolig, samler vi all gjeld inn i et nytt friskt boliglån og betaler ut alle kreditorene dine. På den måten vil du kunne få tid til å selge boligen din selv og slippe å gå igjennom et tvangssalg. Refinansiering kan også føre til at du får ryddet opp i økonomien din, og noen klarer da å beholde huset sitt.  

Les mer om refinansiering her.  

Hvorfor refinansiere med Kraft Bank? 

Vi ønsker å hjelpe mennesker med en utfordrende økonomi.   

Alle som søker lån hos oss vil få en tilbakemelding fra en økonomisk rådgiver, med informasjon om hva som skal til for at vi skal kunne hjelpe med refinansiering.   

Det er også et krav fra vår side at det å få et lån i Kraft Bank faktisk er til hjelp. Vi gir derfor kun ut tilbud til de som vil få en bedre økonomisk situasjon av å få refinansiert sine lån hos oss.  Det kaller vi å gi skikkelig hjelp.

Trenger du hjelp med å få orden på økonomien?

Se hva vi kan gjøre for deg
illustration

Økonomisk førstehjelp - refinansiering

Denne artikkelen er en del av kategorien Økonomisk førstehjelp, en samling artikler som tar for seg temaer knyttet til en anstrengt øknomisk situasjon, som purringer og inkasso, betalingsanmerkninger, utleggstrekk og tvangssalg. Les mer om Økonomisk førstehjelp

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg