Kan jeg bli kvitt betalingsanmerkning?

01.08.2023

Mange får avslag på nye lån eller kjøp på kreditt på grunn av betalingsanmerkninger.

Flere vet ikke at de har betalingsanmerkning før banken gjør dem oppmerksom på det, ved for eksempel avslag. Heldigvis finnes en mulighet til å kvitte seg med betalingsanmerkninger.

tjenester

Når får du betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en anmerkning som er registrert på deg som person for en uoppgjort inkassosak, hvis du har lønnstrekk, utlegg, forleggs dom eller er konkurs. Har du noe av det nevnte får du altså en betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkningen registreres hos kredittopplysningsbyråene slik som Experian og Soliditet, og vil oftest bidra til å svekke kredittverdigheten din.

Banker, kredittkortselskaper og de fleste som selger noe på kreditt, vil sjekke mot kredittopplysningsbyråene dersom du søker om kreditt. Da får de opplysninger om betalingsanmerkningen og dette vil ofte medføre at du får automatisk avslag på det du ønsker å låne.

Slik blir du kvitt en betalingsanmerkning

Betaler du kravet en kreditor har mot deg, vil også betalingsanmerkningen bli slettet. Hvis du ikke klarer å betale den selv, men har mulighet til å stille egen eller andres bolig som sikkerhet, kan du søke om refinansiering. Da betaler vi ut dine kreditorer, sletter betalingsanmerkningen din, og gir deg ett nytt frisk lån, ofte med bedre betingelser enn du hadde fra før.

Les mer om refinansiering med sikkerhet i bolig.

Ta kontakt med oss

Sitter du med en betalingsanmerkning, men ønsker hjelp til å kvitte deg med den? Ta kontakt og se om vi kan hjelpe! I slike tilfeller er det ofte lurt å stille sikkerhet i egen eller andres bolig.

Trenger du hjelp med å få orden på økonomien?

Se hva vi kan gjøre for deg
illustration
Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg