Hva er forskjellen på sikret gjeld og usikret gjeld?

14.06.2021

Det finnes forskjellige måter man kan ta opp lån på. Hovedsakelig skiller man mellom sikret gjeld og usikret gjeld.  

Sikret gjeld

Sikret gjeld er et lån hvor banken tar pant i noe du eier, for eksempel en bolig eller en fritidseiendom. Da er banken sikret at du kan betale tilbake det du skylder, enten ved at du betaler regningen eller ved at banken overtar eiendommen. Fordi dette er en sikrere måte for banken å låne ut penger på, får du ofte lavere rente. Eksempler på sikret gjeld er boliglån og billån. Slike lån er ikke alltid enkle å få, og banken kan stille krav om egenkapital for at du skal få et slikt lån. 

Rådgivere som snakker sammen

Usikret gjeld

Usikret gjeld er lån du som får uten å måtte stille noe som sikkerhet for banken. Det er et lån du får og som du står fritt til å disponere selv. Fordi det er mer usikkert for banken om du kan betale tilbake et slikt lån, vil det ofte komme med høyere renter og gebyrer. Eksempler på usikret lån er forbrukslån og kredittkort. Dette er lån som er enkle å få, men ofte vanskelige å betale tilbake. 

Er refinansiering hos Kraft Bank sikret eller usikret gjeld?  

For å få refinansiere gjennom Kraft Bank må du stille egen eller andres bolig som sikkerhet. Det betyr at du får et lån som er sikret, altså sikret gjeld. Det er på grunn av dette at vi ofte kan gi deg bedre betingelser på din gjeld enn det du har fra før. Sikret gjeld er billigere enn usikret gjeld.  

Trenger du hjelp med å få orden på økonomien?

Se hva vi kan gjøre for deg
illustration
Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg