Økonomisk hjelp ved samlivsbrudd

04.10.2022

Et samlivsbrudd er av og til noe som skjer brått og uventet. Men det kan også være planlagt og diskutert mellom partene over lengre tid.

Prosessen med samlivsbrudd kan være preget av mange følelser og gi en opplevelse om en uoversiktlig fremtid. Det kan være følelser overfor partneren som du bryter med, nær familie, venner og barn. Det er derfor ikke rart at planlegging av økonomien kommer litt i andre eller tredje rekke. 

Her vil vi gi deg noen tips over hva du må ha oversikt på.

To mennesker som illustrerer et par som har en krevende samtale i forbindelse med samlivsbrudd
Samlivsbrudd kan være tungt, da kan det ofte være godt å snakke med noen andre om de vanskelige tingene.

Finn svar på: -Har du felleseie eller særeie?

Dersom det ikke er inngått særskilte avtaler mellom ektefellene om formuesordningen, er hovedregelen at ektefeller har felleseie (ekstern lenke: familierettsadvokater.no). Felleseie inntrer automatisk når partene gifter seg. Ved manglende avtaler, vil alle eiendelene begge eier gå inn i felleseiet.

Som oftest vil motivet for å avtale særeie være å unngå likedeling ved en eventuell skilsmisse. Avtale om særeie må inngås i form av ektepakt, og kan omfatte enten samtlige eiendeler eller bare deler av en ektefelles eiendeler. Særeie innebærer at eiendeler ikke blir gjenstand for likedeling, og vil som nevnt innledningsvis først ha betydning ved et eventuelt opphør av ekteskapet ved skilsmisse eller død.

Dersom du er samboer og ikke har inngått en samboeravtale, så er utgangspunktet at verdiene ved et samlivsbrudd skal deles basert på hvem av partene som har anskaffet hva. Gjenstander som samboerne har ervervet sammen vil anses å være eiet av begge parter, enten med 50 % hver, eller med en annen brøk basert på den enkelte samboers bidrag ved anskaffelsen.

Det er viktig å skaffe seg oversikt over dette før eller under et samlivsbrudd. 

Finn ut: Hvilke verdier skal deles?

  • Hvilke verdier eier dere hver for dere og eventuelt sammen?
  • Hvilken gjeld har dere hver for seg og eventuelt sammen?

Dersom dere har en komplisert økonomi med mange eiendeler og sammensatt gjeld er det en god ide å søke hjelp i prosessen slik at det blir en rettferdig fordeling.

Søk hjelp for rettferdige løsninger

Vi opplever dessverre mange kunder som har vært gjennom et samlivsbrudd der prosessen ble gjort raskt for å korte ned en vanskelig tid. Da er det ofte dårlige løsninger som er valgt for en av partene, og som gjør det vanskelig å ha en ryddig økonomi i ettertid.

Vårt råd er derfor å søke hjelp før eller idet prosessen starter, slik at noen som står følelsesmessig på utsiden kan bidra til gode og rettferdige løsninger for begge parter.

Det er også viktig å ikke benytte kortsiktige finansielle løsninger (som forbrukslån eller kredittkort), uten å ha en klar og gjennomførbar plan for hvordan disse løsningene skal innfris.

Står du med økonomiske utfordringer nå og trenger hjelp til å komme tilbake på rett spor? Ta kontakt med en av oss i Kraft Bank, kanskje vi kan hjelpe!

Trenger du hjelp med å få orden på økonomien?

Se hva vi kan gjøre for deg
illustration

Økonomisk førstehjelp - refinansiering

Denne artikkelen er en del av kategorien Økonomisk førstehjelp, en samling artikler som tar for seg temaer knyttet til en anstrengt øknomisk situasjon, som purringer og inkasso, betalingsanmerkninger, utleggstrekk og tvangssalg. Les mer om Økonomisk førstehjelp

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg