Personvern

Kraft Bank ASA behandler dine personopplysninger etter personopplysningsloven med tilhørende forskrifter. I tillegg har banken et eget sett med personvernregler og håndterer personopplysninger i henhold gjeldende konsesjon fra Datatilsynet.

Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil bankens behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er for eksempel ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.


1. Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?

Følgende opplysninger er eksempler på hva Kraft Bank ASA kan samle inn:

 • Identifikasjonsinformasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Finansiell informasjon
 • Lovpålagte opplysninger

2. Hvor innhenter vi opplysningene dine fra?

De opplysningene Kraft Bank AS innhenter om deg vil i all hovedsak bli innhentet direkte fra deg i forbindelse med din kontakt med banken om enten opptak av kreditt eller etablering av innskuddskonto.

I tillegg vil vi ved og i forkant av etablering av kundeforhold, innhente informasjon fra tredjeparter. Disse tredjepartene vil eksempelvis kunne være følgende:

 • Offentlig tilgjengelige kilder/registre
 • Firmaregistre
 • Kriminalitetsbekjempende myndigheter
 • Sanksjonslister
 • Sosiale medier
 • Agenter
 • Kredittopplysningsbyråer

3. Hvilke formål brukes personopplysningene til?

Kraft Bank ASA vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser som banken har påtatt seg for å gjennomføre avtaler med deg, samt administrasjon av ditt kundeforhold – herunder fakturering.

Kraft Bank ASA kan behandle personopplysningene i markedsføringsøyemed dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som vier tyngre enn hensynet til ditt personvern.

Kraft Bank ASA vil behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav og kredittrisiko.

Videre vil Kraft Bank ASA behandle personopplysninger med det formål å forebygge, avdekke og oppklare straffbare handlinger. I slike tilfeller vil banken kunne være forpliktet til å innhente informasjon og utlevere opplysninger til andre banker, finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Kraft Bank ASA er videre pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/enheten for finansiell etterretning (EFE). I henhold til personopplysningsloven og hvitvaskingsloven har du ikke innsynsrett i de opplysninger Kraft Bank ASA har registrert når det gjelder disse formålene.


4. Hvem kan vi utlevere personopplysningene dine til?

For det tilfelle at dine personopplysninger deles med andre, vil det alltid skje i henhold til de regler om taushetsplikt Kraft Bank ASA er underlagt. Dersom enkelte oppgaver skal behandles av andre, men på vegne av Kraft Bank ASA, og utføring av disse oppgavene krever at dine personopplysninger oversendes, vil det være inngått en databehandleravtale mellom Kraft Bank ASA og leverandør av tjenesten.


5. Rettslig behandlingsgrunnlag

Formålet med Kraft Bank ASAs behandling av personopplysninger er kundeadministrasjon, finansiell rådgivning, fakturering i tråd med de avtaler vi har inngått med deg. I tillegg behandler vi personopplysninger som en del av vår oppfyllelse av de lov- og forskriftskrav banken er underlagt.


6. Hva er dine rettigheter?

Du kan til enhver tide rette en innsynsforespørsel til Kraft Bank ASA. Denne forespørselen vil gi innsyn i den data vi har lagret om deg, herunder informasjon du har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder og informasjon om behandling av opplysningene.

Kraft Bank ASA har etablert egne rutiner for sletting av data. Vi vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt. Dette med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivning.

Dersom du opplever at Kraft Bank ASA oppbevarer dine personopplysninger urettmessig, har du rett til å be om at disse blir slettet.


7. Kontaktopplysninger

Dersom du lurer på noe, kan du kontakte oss på personvernombud@kraftbank.no.


Cookies

Kraft bank ønsker å gjøre ditt besøk på vårt nettsted så godt som mulig. Derfor bruker vi informasjonskapsler, også kalt cookies.

En informasjonskapsel, også kalt cookie, er en fil som nettleseren din mottar fra en nettside. Filen lagres på datamaskinen eller mobilenheten din, og sendes til nettsiden hver gang du besøker den. Informasjonskapsler identifiserer ikke deg personlig, og er ikke skadelig. Den hjelper nettsider med å huske informasjon om tidligere besøk og fører til at du får en bedre opplevelse fordi det kan brukes for å skreddersy nettsider til hver enkelt bruker.

 • Formålet med Cookies er å tilpasse innholdet som vises på vårt nettsted, slik at det blir mest mulig relevant for deg. Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av nettstedet kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kundeforhold.

Du bestemmer selv om du vil tillate bruken av informasjonskapsler.

 • Hvis du ønsker at cookies skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Du kan også slette informasjonskapsler når som helst ved å gå til innstillingene i nettleseren din.

Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan du påvirke funksjonaliteten på vårt så vel som andre nettsteder.

For mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler så må du oppsøke informasjon om din egen nettleser på leverandørens nettside, eksempel Apple.com for Safari eller google.com for Chrome.

Informasjon om typer informasjonskapsler som brukes på nettstedet www.kraftbank.no og litt om hvordan de brukes:

Session cookies (midlertidige informasjonskapsler)

Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon midlertidig gjennom én økt, og slettes når du lukker nettelseren. Midlertidige informasjonskapsler gjør det mulig å følge med på hvordan brukere navigerer rundt på nettstedet, slik at de ikke blir spurt om å oppgi samme informasjon flere ganger.

Form cookies (Skjemaverdi-informasjonskapsler)

Disse informasjonskapslene lagrer informasjon midlertidig til brukeren har fylt ut skjemaet. De lagrede dataene brukes kun til å legge inn informasjonen i skjemaet på nytt dersom brukeren ikke består SPAM-sjekken eller ikke har fylt ut nødvendige felter i skjemaet.

Persistent cookies (Faste informasjonskapsler)

Faste informasjonskapsler slettes ikke etter endt nettlesersesjon og tillater at nettstedet gjenkjenner din datamaskin. Disse kan eksempelvis inneholde informasjon om autentisering, språkinnstillinger og menypreferanser. Faste informasjonskapsler kan slettes manuelt i nettleseren under innstillingene for personvern.

Ved å bruke vårt nettsted, anses du å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler som er beskrevet ovenfor.