Eier du egen bolig som du kan stille som sikkerhet? Da kan du ofte erstatte eksisterende dyre lån med et nytt lån som er sikret i boligen din. Renten blir sannsynligvis mye lavere enn det du betaler i dag, og du har kun ett lån å holde oversikt over.

En eldre herregård med leiligheter i Oslo

Når lånene dine blir slått sammen til ett, kalles det for refinansiering.

Dersom du ikke eier bolig eller fast eiendom selv, har du kanskje noen som kan hjelpe deg med å stille sin eiendom som sikkerhet i en periode?

Slik fungerer refinansiering med sikkert i bolig i Kraft Bank:

  1. Når du søker om refinansiering hos oss, foretar vi en grundig analyse av situasjonen din.
  2. Deretter utarbeider vi en tilpasset økonomisk plan for en bedre framtid.
  3. Etter dette er målet vårt at du så raskt som mulig skal få god kontroll over egen økonomi og kunne søke normal finansiering.

Vi i Kraft Bank gir deg kun et tilbud dersom vi klarer å lage en løsning for deg som er bedre enn det du hadde tidligere. Få kontroll over egen økonomi, ta kontakt.