Ofte ligger det en stor livsendring bak når personer opplever å havne bakpå med økonomien. Permittering, samlivsbrudd, langvarig sykdom og andre uforutsette hendelser er alle eksempler på hvordan personer kan miste kontroll over økonomien.   

Når man har mottatt begjæring om tvangssalg har saken gått så langt at dine kreditorer ikke ser noe annet valg enn å ta pant og selge eiendelene dine for å få dekket kravet du skylder. 

Men det er mulig å få hjelp. 

Hva er tvangssalg av eiendom? 

For noen blir situasjonen med gjeld så alvorlig at kreditor går til det skrittet å begjære en bil, bolig eller hytte tvangssolgt. Dette skjer dersom du ikke betaler regningene dine, selv etter inkassovarsel og betalingsoppfordring. Kreditoren din vil da gå til tingretten for å få kravet betalt gjennom tvangssalg.  Tingretten godkjenner tvangssalg dersom du ikke har noen innsigelser eller ikke kan betale kravet som du skylder kreditor. Tingretten oppnevner så en medhjelper, en advokat eller lignende, som skal gjennomføre salget.   

Hvordan hjelper refinansiering med tvangssalg? 

Hvis du i løpet av den prosessen klarer å betale alle utestående krav, vil ikke lenger kreditor ha noen grunn til å selge, for eksempel, boligen din. Med refinansiering betaler vi ut alle krav, slik at kreditor kan droppe saken mot deg. Du får da et nytt friskt lån, ofte med bedre betingelser enn det du har hatt fra før, og du slipper å gå igjennom et tvangssalg. 

Veien videre  

Det er dessverre slik at vi ikke kan innvilge alle søknader som blir sendt til oss. Blant de viktigste faktorene vi ser på er belåningsgrad og betjeningsgrad. Altså, hvor mye lån du har på eiendommen og husholdningens inntekt. Men for de søknadene vi kan jobbe med, er det et krav fra vår side at det å få et lån i Kraft Bank skal være til hjelp. Vi gir derfor kun ut tilbud til de som vil få en bedre økonomisk situasjon av å få refinansiert sine lån hos oss.    

Vårt mål er at du skal kunne flytte ditt lån over til en ordinær bank når du har fått kontroll på din økonomi. Det er derfor ikke meningen at du skal ha en rente på rundt 6% for alltid. Når du er klar for å bytte bank, står vi klar for å hjelpe deg videre.   

Les mer: