Økonomi i samlivsbrudd

20.02.2024

Når husholdningen går fra to til én lønning er det mange som blir overrasket over hvor lite de har mulighet til å få i lån til å kjøpe seg en ny bolig. For andre blir det så viktig å beholde boligen de hadde at de mister syn på hvor vanskelig det vil bli å betale månedlige kostnader

Flere av våre kunder sier at de økonomiske utfordringene startet med et samlivsbrudd.

Unngå at kostnadene ved et brudd blir for store 

En gjentakende utfordring vi hører om er at partene i bruddet ikke blir enige om hvem som skal betale hva av faste utgifter. Det fører i mange tilfeller til at en eller flere faktura går til inkasso og eventuelt fører til betalingsanmerkninger.

Husk: har dere et felles lån, for eksempel boliglån eller billån, står dere begge ansvarlige for at dette blir betalt. Selv om du tror du har betalt din «del», er du solidarisk ansvarlig for lånet.

Lag en plan for hvem, hvis noen, skal beholde huset

Ta tidlig kontakt med boliglånsbanken deres og lag en plan for hvem, hvis noen, skal beholde huset eller om dere skal selge. For at banken skal kunne se på løsninger slik at dere kan få lån uavhengig av hverandre, må de vite hvordan deres økonomiske situasjon kommer til å se ut.

Denne prosessen kan være lang og vond for mange. Det er ofte også en dyr prosess hvor begge parter begynner å kjenne på hvordan det er å gå fra to inntekter til én.

Rådgiver i bank

Se over forbruksvanene dine

Uavhengig av om det er du som blir sittende med boligen, vil utgiftene dine bli større enn du er vant til. Da blir du avhengig av å kunne justere forbruket og levestandarden din, for å ikke komme skjevt ut økonomisk. Mange som kommer til oss har strevd med å justere forbruket og bruker kredittkort og forbrukslån til å opprettholde levestandarden de hadde før. Over tid kan dette skape problemer som kan få store konsekvenser for økonomien din.

Snakk med noen 

Psykisk helse og økonomi henger tett sammen. Mange som kommer til oss sier at de mistet kontrollen over økonomien en periode i livet hvor de ikke hadde det bra. Et samlivsbrudd er en stor livsomveltning og det er veldig vanlig at det går ut over din personlige økonomi. Syns du det er vanskelig å snakke med dine nærmeste om dette, kan fastlegen også være til hjelp.

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg