De fleste ønsker å kunne gi familien og andre nære venner gaver til jul. Dette gjelder selvsagt også de som kanskje selv har det vanskelig økonomisk. Da er det fristende å benytte seg av kredittkort og andre former for betalingsutsettelser.

Julegavehandel med kredittkort gir forsikring

Dersom du har kjøpt gaver over nettet er det faktisk en stor fordel å betale med kredittkort, for da får du en automatisk forsikring mot eventuell svindel. Men når du betaler med kredittkort må du være sikker på å ha penger til å betale kredittkortregningen. Den kommer nemlig etter 30-40 dager. Dersom du ikke betaler en kredittkortregning på forfallsdatoen blir det fort dyrt, med både gebyrer og høye renter.

Ikke la julegaven du kjøpte med kredittkort gi økonomiske problemer

For mange kan dette være starten på økonomiske problemer som de sliter med i mange år. Høye renter og gebyrer summerer seg fort opp til store beløp som de ikke klarer å betale.

Husk; kredittkort har som regel en relativt høy rente. Betaler du minstebeløpet hver måned, risikerer du at gjelda vokser raskere enn du rekker å betale den ned.

Unngå å få problemer på grunn av ubetalte kredittkortregninger:

  • Betal regningen i tide hvis du kan.
  • Planlegg – hvis du ikke har penger til å betale ved forfall, sjekk med din ordinære bank på forhånd om du kan få øke lånebeløpet på boliglånet ditt for å betale kredittkortregningen.
  • Mange ordinære banker tillater ikke slik opplåning av boliglånet. Da kan du snakke med oss i Kraft Bank på om det er mulig å finne en løsning.
  • Vi vil da hjelpe deg å få oversikt over økonomien din for å se om det er mulig å hjelpe deg, og også hjelpe deg å unngå lignende problemer i fremtiden.

Vi i Kraft Bank gir deg kun et tilbud dersom vi klarer å lage en løsning for deg som er bedre enn det du hadde tidligere. Få kontroll over egen økonomi, ta kontakt.