Dersom en inkassosak går for langt vil det ofte bety at du får et utleggstrekk. Da blir din arbeidsgiver pålagt å trekke av din lønn og betale dette direkte til dine kreditorer.  

For å finne ut hvor mye kreditor kan trekke fra din lønn, blir det regna ut hvor mye penger du trenger til livets opphold. Altså hvor mye du trenger til å betjene et eventuelt huslån, strøm, mat, barnebidrag og så videre. Etter dette kommer kreditorenes krav. Har du flere kreditorer som krever utleggstrekk har du som oftest ikke nok penger igjen etter “livsopphold” til å betale alle samtidig. Da går pengene til den kreditoren som har meldt seg først. Det er viktig å merke seg at selv om du har utleggstrekk og betaler ned på noe gjeld, vil renta fortsette å løpe hos de kreditorene du ikke betaler noe til. Dette fører til at din gjeld sannsynligvis vokser seg større og større.  

Vi ser ofte at personer med utleggstrekk ikke har oversikt over hvor mye de skylder. Noen ganger er det snakk om flere hundre tusen kroner som kunder ikke er klar over. Og dette fordi de tror de betaler ned på gjeld med utleggstrekk, mens i realiteten øker bare gjeld som venter på å bli betalt.  

En måte å stoppe dette på er å refinansiere. Har du mulighet til å stille egen eller andres bolig som sikkerhet, kan du samle all din gjeld inn i et nytt friskt lån, for å forhindre at gjelda vokser.  

Ved refinansiering får du som oftest lavere rente og ved å bake det inn i boliglånet blir dine månedlige utgifter som regel lavere. Dette kan gjøre deg i stand til å ta kontroll over økonomien, og på sikt få overført ditt lån tilbake til en ordinær bank.