Når en inkassosak går for langt, kan det ofte føre til at du får et utleggstrekk. Da blir din arbeidsgiver pålagt å trekke av din lønn, og betale dette direkte til dine kreditorer. 

For å finne ut hvor mye kreditor kan trekke fra din lønn, blir det regna ut hvor mye penger du trenger til livets opphold. Altså, hvor mye du trenger til å betjene et eventuelt huslån, strøm, mat, barnebidrag og så videre. Etter dette kommer kreditorenes krav.

Hva bør jeg være oppmerksom på hvis jeg får et utleggstrekk?

Har du flere kreditorer som krever utleggstrekk, har du som oftest ikke nok penger igjen etter “livsopphold” til å betale alle samtidig. Da går pengene til den kreditoren som har meldt seg først. Merk deg at selv om du har utleggstrekk og betaler ned på noe gjeld, vil renta fortsette å løpe hos de kreditorene du ikke betaler noe til. Dette fører til at din gjeld sannsynligvis vokser seg større og større.    

Vi ser ofte at personer med utleggstrekk ikke har oversikt over hvor mye de skylder. Noen ganger er det snakk om flere hundre tusen kroner som kunder ikke er klar over. Dette fordi de tror de betaler ned på gjeld med utleggstrekk, mens i realiteten øker bare gjeld som venter på å bli betalt.  

Kan jeg stoppe utleggstrekk?

En måte å stoppe utleggstrekk på er å refinansiere. Har du mulighet til å stille egen eller andres bolig som sikkerhet, kan du samle all din gjeld inn i et nytt friskt lån.  

Refinansiering med sikkerhet i bolig betyr at vi samler all din gjeld inn i et nytt friskt boliglån. Da får du som oftest lavere rente, og på grunn av lengre løpetid på lånet, lavere månedlige kostnader. Dette kan gjøre deg i stand til å ta kontroll over økonomien, og på sikt få overført ditt lån tilbake til en ordinær bank.  

Les mer om refinansiering her.

Ta kontakt med oss

Vi ønsker å hjelpe deg som har en utfordrende eller komplisert økonomi. Dersom du kan stille sikkerhet i bolig, kan vi kanskje hjelpe deg med å refinansiere og hjelpe deg på veien til god økonomisk kontroll.

Send oss en søknad, eller ta kontakt med oss her.