En gjeldsordning blir etablert når vi vil unngå situasjoner der mennesker ender opp som gjeldsslaver hele livet. Det er en måte å komme seg ut av en umulig økonomisk situasjon der ingen banker kan hjelpe. Problemene dine må medføre at du er «varig ute av stand» (domstol.no) til å betjene gjelden og forpliktelsene dine for at du skal kunne få gjeldsordning. 

Nærbilde av mann som ser undrende ut, solen går ned.

Hva mener vi med «varig ute av stand»?

Hvis du er varig ute av stand til å betjene gjelden, betyr det at du ikke vil klare å betale gjelden over flere år. Varig betyr ikke nødvendigvis evig.

Med gjeldsordning lever du av et minimum-beløp

En gjeldsordning tar utgangspunkt i et minimum-beløp du må ha for å leve. Resten av inntekten må benyttes til å betale gjeld. I en periode på normalt 5 år må du derfor leve for et svært lavt beløp. Fordelen er at den gjelden som gjenstår etter at perioden er over, vil slettes dersom du har overholdt forpliktelsene i ordningen.

Hva må til for å få en slik ordning?

Først må du prøve å etablere en frivillig gjeldsordning selv ved å kontakte de du skylder penger, og prøve å få en avtale med dem. Lykkes ikke dette kan du søke om gjeldsordning til namsmannen (politiet.no) i kommunen din. Dersom du har dyre eiendeler eller bolig, vil du ofte måtte selge disse eller flytte til en billigere bolig.

Vurderer du gjeldsordning?

Vurderer du gjeldsordning kan du kontakte oss i Kraft Bank og se om det er mulig å få hjelp. Dersom vi ikke klarer å finne en løsning kan vi hjelpe deg videre til dem du bør kontakte i kommunen din.