Kraft Bank er nyetablert og tilbyr refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi. Vi legger vekt på å hjelpe folk som er kommet i økonomiske problemer på en skikkelig måte.

Lån gis hovedsakelig mot pant i bolig og andre formuesverdier, til en pris som gir et fornuftig forhold mellom risiko og avkastning.

Banken fikk bankkonsesjon i desember 2017, fulltegnet en emisjon på 300 millioner kroner i januar 2018 og startet virksomhet i mai 2018. Kraft Bank benytter låneagenter som salgskanal, men tar også imot kunder direkte.

Vi merker allerede en betydelig interesse for våre tjenester i markedet, og har også opprettet god kontakt med flere sentrale låneagenter. Det er viktig for oss å være en god partner for både kundene og låneagentene, sier Førland.

Produkttilbudet vil i oppstarten bestå av lån og kreditt, og vil etter hvert utvides til kundeinnskudd.

Kraft Bank ASA er notert på Euronext Growth med ticker kode KRAB.