Hva betyr det at noen får utlegg eller utleggspant i huset mitt?

01.02.2023

Når du skylder noen et større eller mindre beløp som du ikke klarer å betale, har disse et krav mot deg. 

Blir prosessen med rettslig inkasso gjennomført uten at du har klart å betale, kan de du skylder penger, altså kreditor, søke om å etablere sikkerhet i boligen din for dette kravet. Dette kalles et utleggspant, og gjøres gjennom namsmannen (politiet.no).

21020 Kraft Bank-120_WEB

Utlegg kan føre til tvangssalg

Utleggspant kan i verste fall medføre at boligen din må selges på tvangssalg (domstol.no) slik at du mister den. Tvangssalg vil oftest medføre lavere pris enn om du selger boligen frivillig, og du bør derfor unngå tvangssalg.

Når får du vite om utlegg?

Du får vite om utleggspantet når kemneren eller namsmannen sender deg «underretning om gjennomført utleggsforretning.» Det er da registrert et utlegg i den offentlige eiendomsoversikten som kalles grunnboken.

Det er svært viktig å unngå tvangsutlegg i første omgang, og deretter få slettet dem dersom de skulle bli registrert.

Ta gjerne kontakt med oss i Kraft Bank dersom du behøver hjelp med tvangsutlegg. Vi vil gjerne hjelpe deg med og få ryddet opp i økonomien din.

Trenger du hjelp med å få orden på økonomien?

Se hva vi kan gjøre for deg
illustration

Økonomisk førstehjelp - refinansiering

Denne artikkelen er en del av kategorien Økonomisk førstehjelp, en samling artikler som tar for seg temaer knyttet til en anstrengt øknomisk situasjon, som purringer og inkasso, betalingsanmerkninger, utleggstrekk og tvangssalg. Les mer om Økonomisk førstehjelp

Banken som hjelper deg med å få orden på økonomien
Se hva vi kan gjøre for deg