Når du skylder noen et større eller mindre beløp som du ikke klarer å betale, har disse et krav mot deg. Når prosessen med rettslig inkasso er gjennomført, uten at du fremdeles ikke har klart å betale, kan de du skylder penger da søke å etablere sikkerhet i boligen din for dette kravet. Dette kalles et utleggspant, og gjøres gjennom namsmannen (politiet.no).

Utlegg kan føre til tvangssalg

Utleggspant kan i verste fall medføre at boligen din må selges på tvangssalg (domstol.no) slik at du mister den. Tvangssalg vil oftest medføre lavere pris enn om du selger boligen frivillig, og du bør derfor unngå tvangssalg.

Når får du vite om utlegg?

Du får vite om utleggspantet når kemneren eller namsmannen sender deg «underretning om gjennomført utleggsforrening». Det er da registrert et utlegg i den offentlige eiendomsoversikten som kalles «grunnboken».

Det er svært viktig å unngå tvangsutlegg i første omgang, og deretter får slettet dem dersom de skulle bli registrert.

Ta gjerne kontakt med oss i Kraft Bank dersom du behøver hjelp med tvangsutlegg. Vi vil gjerne hjelpe deg med og få ryddet opp i økonomien din.