Dersom du ikke betaler en regning, vil du i de fleste tilfeller få en betalingspåminnelse og deretter et inkassovarsel.

Et inkassovarsel som ikke er betalt innen 14 dager sendes til inkasso. Derfor er det viktig å prioritere å betale inkassovarsler for å unngå inkasso. Hvis regningen sendes til inkasso, får du med en gang høye gebyrer og renter. Selv for småbeløp kan summen av regningen og inkassogebyrer fort bli stor.

man sitter med laptop i fanget og scroller.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler inkassokravet?

Betaler du ikke vil inkassoselskapet mest sannsynlig sende saken til forliksrådet, som fungerer både som en meklingsinstitusjon og en domstol. Deretter starter en rettslig inndriving av pengene dine. Du vil da motta en forliksklage i posten, og saken er da sendt til rettslig inkasso.

30 dager etter at rettslig inndriving er startet kan inkassoselskapene sende en merknad på deg til kredittopplysningsselskapene. Da vil disse etablere en betalingsanmerkning på deg, og er forpliktet til å sende deg et skriftlig varsel om at anmerkningen er registrert.

Du har 30 dager på å unngå betalingsanmerkning

Etter dette må kredittopplysningsbyrået vente 30 dager før de gjør den registrerte betalingsanmerkningen tilgjengelig for de som gjør en kredittsjekk (datatilsynet.no) av deg. Du har dermed 30 dager til å betale kravet, eller eventuelt klage på feil, for å unngå en offentlig betalingsanmerkning.

Dersom du ønsker å klage på kravet må du ha en grunn for dette, og sende klagen til inkassoselskapet.

Det er viktig å unngå betalingsanmerkninger da disse oftest fører til automatiske avslag i banker. Betalingsanmerkninger eller aktive inkassosaker trenger ikke å være en hindring for at du skal få lån i Kraft Bank. Ta kontakt om du trenger hjelp med økonomien din!