Har du betalingsanmerkninger? Får du ikke lån i andre banker? Vi kan hjelpe deg med refinansiering om du kan stille pant i din egen eller andres bolig.

Om oss - Kraft Bank

Få orden i økonomien – Refinansiering med sikkerhet i bolig  

Livet er uforutsigbart. Man vet aldri hva som kommer rundt neste sving. Du kan vikle deg inn i økonomisk rot du ikke ser en vei ut av. Eller du kan bli rammet av arbeidsledighet, skilsmisse eller sykdom – som igjen får konsekvenser for hverdagsøkonomien din. Ved å refinansiere dyr gjeld inn i et nytt boliglån, kan din økonomiske situasjon bli mer forutsigbar. 

Les mer om refinansiering med sikkerhet i bolig.  

Refinansiering – Selv med betalingsanmerkning 

Kraft Bank vil hjelpe deg som har økonomiske utfordringer eller en komplisert økonomi – enten du har betalingsanmerkninger, eller av ulike årsaker ikke får lån i andre banker. 

Når du søker om lån i Kraft Bank vil først en rådgiver ta en grundig analyse av din situasjon. Dersom du kvalifiserer til refinansiering, vil rådgiveren i samarbeid med deg utarbeide en plan for en bedre økonomisk fremtid. 

Les også: Ofte stilte spørsmål

Når vi refinansierer, samler vi all gjeld inn i ett nytt friskt boliglån. Dette vil som oftest føre til lavere månedlige kostnader, som kan gjøre gjelden mer håndterbar. Samtidig gir vi deg rentegaranti i 3 år. Rentegaranti betyr at renta ikke øker de 3 første årene du er kunde, som gjør dine månedlige kostnader mer forutsigbare. 

Vårt felles mål er at du så fort som mulig skal gjenvinne kontrollen over egen økonomi, slik at du kan søke om normal finansiering i framtiden. Det er et krav fra vår side at løsningen vi tilbyr deg alltid skal sette deg i en bedre økonomisk situasjon, enn den du hadde fra før. 

 

Send oss en søknad

Slik fungerer refinansiering i Kraft Bank

Illustrasjon hjelp - Kraft Bank

Vi tilbyr hjelp til deg som har økonomiske utfordringer, selv om du har betalingsanmerkninger eller ikke får lån i andre banker.

Illustrasjon analyse - Kraft Bank

Når du søker om refinansiering hos oss, foretar vi en grundig analyse av din situasjon.

Illustrasjon Båt - Kraft Bank

Vi utarbeider en tilpasset økonomisk plan for en bedre framtid.

Illustrasjon flagg - Kraft Bank

Vårt mål er at du så raskt som mulig skal få god kontroll over egen økonomi og kunne søke normal finansiering.

For å få refinansering må du være norsk statsborger, ha inntekt og kunne stille sikkerhet i egen eller andres bolig. Vi gir kun lån til privatpersoner, og gjør alltid en kredittsjekk av deg før vi kan gi deg et lånetilbud.

Hvorfor skal banken ha sikkerhet i bolig?

Trykk på Søk refinansiering øverst på nettsiden, og fyll ut informasjonen i søknadsskjemaet. En rådgiver ser på søknaden og tar kontakt.

Med refinansiering samler vi all gjeld på ett sted, slik at du kan forholde deg til én regning. Du blir kvitt betalingsanmerkninger og inkasso, samtidig som de månedlige kostnadene som oftest blir lavere.

Nei. Vi tilbyr kun usikret lån i kombinasjon med lån med sikkerhet i bolig, og kun dersom økonomien din gir rom for dette.

Kraft Bank hjelper folk som har økonomiske utfordringer. Vi tilbyr en grundig økonomisk gjennomgang for å finne en løsning som er bedre for kunden. Kraft Bank behandler alle kunder med respekt.

Dette avhenger av hvor mye gjeld du har i forhold til inntekten din. Vi anbefaler alltid at eventuelle usikrede lån nedbetales først, og gjerne over en periode på 5 år om mulig. Deretter nedbetales boliglånet over opptil 30 år eller raskere om mulig. Vi utarbeider sammen med deg en økonomisk plan som viser hvor lang tid dette vil ta.

Vi garanterer for at renta ikke øker de 3 første årene du er kunde, uten å gi kostnad ved bankbytte.