Har du betalingsanmerkninger? Får du ikke lån i andre banker? Vi kan hjelpe deg med refinansiering om du kan stille pant i din egen eller andres bolig.

Om oss - Kraft Bank

Få orden i økonomien med refinansiering 

Livet er uforutsigbart. Man vet aldri hva som kommer rundt neste sving. Du kan vikle deg inn i økonomisk rot du ikke ser en vei ut av. Eller du kan bli rammet av arbeidsledighet, skilsmisse eller sykdom – som igjen får konsekvenser for hverdagsøkonomien din. Ved å refinansiere dyr gjeld hjelper vi deg med å gjøre din økonomiske situasjon mer forutsigbar.  

Hvordan fungerer refinansiering hos oss? 

Kraft Bank vil hjelpe deg som har økonomiske utfordringer eller en komplisert økonomi – enten du har betalingsanmerkninger, eller av ulike årsaker ikke får lån i andre banker. 

Når du søker om lån i Kraft Bank vil først en rådgiver ta en grundig analyse av din situasjon. Dersom du kvalifiserer til refinansiering, vil rådgiveren i samarbeid med deg utarbeide en plan for en bedre økonomisk fremtid.  

Når vi refinansierer, samler vi alle krav du har imot deg til én regning. Dette vil som oftest føre til lavere månedlige kostnader, som kan gjøre det lettere for deg å unngå flere inkassosaker og betalingsanmerkninger.  

Samtidig gir vi deg rentegaranti i 3 år. Rentegaranti betyr at renta ikke øker de 3 første årene du er kunde. 

Vårt felles mål er at du så fort som mulig skal gjenvinne kontrollen over egen økonomi, slik at du kan søke om normal finansiering i framtiden.  

Søk om hjelp her

Slik fungerer refinansiering i Kraft Bank

Illustrasjon hjelp - Kraft Bank

Vi tilbyr hjelp til deg som har økonomiske utfordringer, selv om du har betalingsanmerkninger eller ikke får lån i andre banker.

Illustrasjon analyse - Kraft Bank

Når du søker om refinansiering hos oss, foretar vi en grundig analyse av din situasjon.

Illustrasjon Båt - Kraft Bank

Vi utarbeider en tilpasset økonomisk plan for en bedre framtid.

Illustrasjon flagg - Kraft Bank

Vårt mål er at du så raskt som mulig skal få god kontroll over egen økonomi og kunne søke normal finansiering.

For å få refinansering må du være norsk statsborger, ha inntekt og kunne stille sikkerhet i egen eller andres bolig. Vi gir kun lån til privatpersoner, og gjør alltid en kredittsjekk av deg før vi kan gi deg et lånetilbud.

Trykk på Søk refinansiering øverst på nettsiden til Kraft Bank, og fyll ut informasjonen i søknadsskjemaet som kommer opp.

Rentegaranti garanterer for at renta ikke øker de 3 neste årene du er kunde, uten å gi kostnad ved bankbytte.

Fastrente binder renta, og banken kan kreve at du betaler ubetalte renter ved bankbytte.

Vi tilbyr rentegaranti slik at du kan bytte bank når du er klar, uten ekstra kostnad.

Nei. Vi tilbyr kun usikret lån i kombinasjon med lån med sikkerhet i bolig, og kun dersom økonomien din gir rom for dette.

Kraft Bank hjelper folk som har økonomiske utfordringer. Vi tilbyr en grundig økonomisk gjennomgang for å finne en løsning som er bedre for kunden. Kraft Bank behandler alle kunder med respekt.

Dette avhenger av hvor mye gjeld du har i forhold til inntekten din. Vi anbefaler alltid at eventuelle usikrede lån nedbetales først, og gjerne over en periode på 5 år om mulig. Deretter nedbetales boliglånet over opptil 30 år eller raskere om mulig. Vi utarbeider sammen med deg en økonomisk plan som viser hvor lang tid dette vil ta.